Radość przy wspólnym stole

W sobotę, 4 maja 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbył się II Dzień Seniora. Organizatorami spotkania był Parafialny Zespół Caritas im. Bernardyny Jabłońskiej w Brzezinach i Rada Sołecka Brzezin. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 seniorów 70+ z Parafii Brzeziny.

Uroczystość rozpoczęli Prezes PZC Aneta Łyżwa i Sołtys Brzezin Ryszard Znój, którzy powitali przybyłe osoby. Gośćmi specjalnymi był Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras i ks. kanonik Józef Knap – proboszcz Parafii Brzeziny, którzy podziękowali seniorom za ich wieloletnią pracę kształtującą młodsze pokolenia a także za ogromne zaangażowanie w krzewienie wartości chrześcijańskich.

Zgromadzeni seniorzy zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem, słodkimi ciastami i licznymi przystawkami, które zostały przygotowane przez wolontariuszy PZC w Brzezinach. Spotkanie uświetniła część artystyczna Kabaretu Jeszcze nie Starszych Panów z Morawicy, występ solowy Pani Renaty Posłowskiej – sołtysa Kowali a także loteria fantowa, którą poprowadził Damian Zegadło. Dalsza część spotkania przebiegła w atmosferze wspólnego śpiewania znanych piosenek biesiadnych przy dźwiękach akordeonu, na którym grał Pan Andrzej Wieczorek z Brzezin. Goście mieli także czas na luźne rozmowy przy herbatce i ziółkach, w których dominowały wspomnienia i życzenia kolejnego spotkania się w tym samym miejscu za rok.

Mamy nadzieję, że Dzień Seniora na stałe wpisze się w kalendarz spotkań Parafii Brzeziny. Z roku na rok seniorzy dowodzą, że choć starsi wiekiem, wciąż są młodzi duchem i chętnie uczestniczą w organizowanym spotkaniu.

/KP/
logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365