Ratownicza Akcja Szkoleniowa

Ratownicza Akcja Szkoleniowa Hufca ZHP Kielce-Miasto "Odkryj bohatera w sobie"

W ramach akcji zapraszamy na dwa szkolenia:

- Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy

Wymagany wiek uczestników: 16 (rocznikowo)-25 lat
Limit miejsc: 18

Kurs składa się z dwóch biwaków w terminach:
25-27 kwietnia– planowane miejsce: Brzeziny
9-11 maja 2014– planowane miejsce: Białogon

Koszt kursu:
• dla harcerzy, członków Hufca Kielce – Miasto: 80zł
• dla pozostałych osób (w tym harcerzy, którzy nie opłacili składek): 100zł

- Starszoharcerskie Warsztaty Pierwszej Pomocy

Wymagany wiek uczestników:12 (ukończone)-16 lat
Limit miejsc: 24

Kurs odbędzie się w formie biwaku w terminie:
25-27 kwietnia– planowane miejsce: Brzeziny

Koszt kursu:
• dla harcerzy, członków Hufca Kielce – Miasto:40zł
• dla pozostałych osób (w tym harcerzy, którzy nie opłacili składek): 50zł

Szczegółowy regulamin obu szkoleń, a także rejestracja kandydatów odbywa się za pomocą ankiety dostępnych pod adresem: kielcemiasto.zhp.pl/ras2014

Równocześnie należy wnieść opłatę za szkolenie w biurze Hufca Kielce – Miasto. Godziny pracy biura dostępne sąna stronie internetowej hufca. Rejestracja kandydatów trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Kursanci otrzymają informację o kwalifikacji oraz dalsze instrukcje drogą e-mailową.

Zapraszamy!

Komenda RAS 2014

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365