Renowacje na cmentarzu w 2022 r.

Dzięki funduszom XIII Kwesty na rzecz odnowy cmentarza parafialnego w Brzezinach udało się podjąć następujące prace:

- wykonanie nowego nagrobka zmarłego w 1920 roku w naszej parafii 24-letniego ks. Piotra Grabowskiego, neoprezbitera,

- umieszczenie 5 nowych tabliczek na Murze Pamięci Ofiar Wojen

- przeprowadzenie renowacji żeliwnego krzyża Katarzyny Rabiej

- restauracja grobu ekumenicznego wykonanego z piaskowca

- uporządkowanie południowej części cmentarza (okolice Muru Pamięci)

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365