Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że ww. spotkania informacyjno-konsultacyjne odbędą się w każdej z gmin obejmujących obszar LSR w terminach:

Chęciny: 18.10.2016 r. o godz. 14.00 - „ Niemczówka”, ul. Małogoska 7;

Morawica: 20.10.2016 r. o godz. 14.00, sala konferencyjna Samorządowego Centrum Kultury, ul. Spacerowa 7;

Nowiny: 21.10.2016 r. o godz. 14.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Białe Zagłębie 25.

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów jak również wszystkie osoby zainteresowane projektem.

Jednocześnie przypominamy, że pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo dla osób chcących aplikować o środki z naszego budżetu. Jesteśmy dostępni w biurze mieszczącym się w Morawicy, ul. Spacerowa 7 w dni robocze w godz.7:30-15:30, a także pod numerem telefonu 41 31 14 691 wew. 304, 305.

Źródło: http://www.perlycn.pl/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365