5 lat Stowarzyszenia

Dnia 3 marca 2013 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola.

Oprócz członków stowarzyszenia przybył na nie wójt gminy Morawica Marian Buras wraz z małżonką oraz sołtys Brzezin Robert Młynarczyk. Na początku została wyświetlona prezentacja multimedialna podsumowująca ostatnie 2,5 roku (kadencję zarządu). Następnie prowadzący zebranie Damian Zegadło poprosił prezes Mariannę Węgrzyn o zaprezentowanie sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia, a skarbnik Teresę Kaczor - sprawozdania finansowego (za okres od 2 sierpnia 2010 do 3 marca 2013). Później głos zabrał przewodniczący Zygmunt Pisarek, który przedstawił sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji i zatwierdzeniu sprawozdań jednomyślnie została podjęta uchwała o udzieleniu Zarządowi stowarzyszenia absolutorium. Decyzją wszystkich nie nastąpiły także nowe wybory, gdyż obecni członkowie zarządu oraz komisji rewizyjnej wywiązują sie ze swoich obowiązków prawidłowo.

W szeregi stowarzyszenia zapisały się 4 nowe osoby. W trakcie zebrania przyjęto również plan pracy na 2013 rok:

1. Renowacja nagrobków - maj-październik 2013
2. Festyn rodzinny - 19 maja 2013
3. Szlakami historii: wycieczka - lipiec 2013
4. Brzeziński Piknik Artystyczny, Bieg o Laur Brzezin, Plener malarski - 21 lipca 2013
5. Wystawa fotografii "Przed wiejską chatą" - 15 sierpnia 2013
6. Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach - 31 października, 1-3 listopada 2013
7. Prowadzenie Punktu Przedszkolnego - cały rok
8. Wydanie pocztówek miejscowości Brzeziny - lipiec 2013
9. Współpraca z miejscowościami o nazwie Brzeziny - cały rok
10. Cykliczne spotkania "Brzezińskie Rody" - cały rok
11. Cykliczne spotkania "Wehikuł tradycji" - cały rok
12. Prowadzenie strony internetowej - cały rok
13. Opieka nad odnowionymi grobami - cały rok
14. Wydanie 2 numerów Biuletynu "Brzezina" - maj, listopad
15. Współpraca z TPZM w ramach „Bocianiego Gniazda” - cały rok

Na zakończenie zebrania na wszystkich czekał tort z okazji 5-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Podziękowania, gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na ręce pani prezes złożył wójt Marian Buras.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365