Abyśmy byli jedno

W dniach 18-25 stycznia 2015 roku Kościół przeżywał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na zakończenie tego czasu w brzezińskiej parafii przygotowano specjalną uroczystość. W niedzielę 25 stycznia 2015 roku o godz. 12.00 została odprawiona msza święta w intencji wszystkich osób zmarłych różnych wyznań chrześcijańskich zamieszkujących Parafię Brzeziny. Eucharystię sprawował ks. kanonik Józef Knap.

Po jej zakończeńczeniu obaj duszpasterze brzezińscy razem z wiernymi udali się prcesjonalnie na Cmentarz Parafialny. W drodze modlili się za wszystkich zmarłych parafian. Na brzezińskiej nekropolii został poświęcony symboliczny pomnik upamiętniający wszystkie osoby różnych wyznań chrześcijańskich zamieszkujących Parafię Brzeziny. Umieszczono na nim cytat brata Rogera, założyciela ekumenicznej wspólnoty Taize: "Bóg złączonony jest z każdym człowiekiem, bez wyjątku." W tym miejscu odbyła się także modlitwa w intencji jedności chrześcijan.

Symboliczny pomnik nawiązuje do anonimowego nagrobka prawosławnego, który znajdował się dokładnie w tym samym miejscu. Był to jedyny grób tego wyznania na tym cmentarzu. Z akt parafialnych wiadomo, że te tereny zamieszkiwali przedstawiciele prawosławia, a także różnych odłamów protestanckich. Ten nowy pomnik ma wyjątkowo ekumeniczny charakter. Jest prawosławnym grobem, na którym umieszczono słowa protestanta i znajduje się na katolickim cmentarzu. Panie obdarz nas jednością i pokojem!

Prace przy pomniku zostały wykonane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, a sfinansowane z funduszy Kwesty na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365