Artystycznie w Brzezinach

Nasza najbliższa okolica pełna jest osób aktywnych, tworzących z pasją, które można nazwać artystami. Dlatego 5 września już po raz drugi zorganizowany został Brzeziński Piknik Artystyczny. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne impreza z plenerowej zmieniła charakter na bardziej kameralny – odbyła się w remizie OSP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt Gminy Morawica Marian Buras, wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki, wicekurator oświaty Lucjan Pietrzczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowali Małgorzata Markiewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach Dariusz Pabian. Dzięki dużej liczbie artystów sala całkowicie zmieniła swój klimat. Można było tam spotkać poetów, gawędziarzy, śpiewaków, rzeźbiarzy, fotografików, grafików, florystki, i wielu innych twórców. Każdy został przedstawiony i poproszony o zaprezentowanie swojej twórczości.

Podczas pikniku odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki Brzezin” i wystawa pokonkursowa. I miejsce i główną nagrodę zdobył za swoje zdjęcia Damian Zegadło. Były przygotowane także inne atrakcje takie jak: konkurs układania bukietów, lepienie z gliny, wystawa o historii Brzezin, ciesząca się dużą popularnością loteria fantowa (główna nagroda rower), czy inne. Młodsi uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach z chustą klanzy, w konkursie lepienia z plasteliny czy w puszczaniu baniek mydlanych. Przy okazji pikniku odbył się także I Bieg o Laur Brzezin. Wzięło w nim udział kilkunastu uczestników. W kategorii „Open” wygrał, a zarazem zdobył „Laur Brzezin” – Michał Zegadło. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezin przez cały piknik piekły na grillu kiełbaski. Każda z przybyłych osób mogła poczęstować się bigosem. Wieczorem na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na II Brzeziński Piknik Artystyczny, a w szczególności twórcom i artystom:

Hannie Kucie z Bieleckich Młynów
Ewie Tarach z Brzezin
Grażynie i Andrzejowi Kurtkom z Kielc
Elżbiecie Klimczak z Obic
Danieli Kowalskiej z Nidy
Renacie Posłowskiej z Kowali
Cecylii Korban z Nidy
Agnieszce Kucie z Nidy
Magdalenie Colas z Brzezin
Henryce Brzozie z Kowali
Bartoszowi i Wioletcie Krukom z Morawicy
Magdalenie Olszewskiej z Łabędziowa
Chórowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej
zespołom folklorystycznym: Kowalanki, Brudzowianki, Łabecanki i Brzezinianki, Rodzinnej Kapeli Korbanów.

Organizatorami Pikniku byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Zespół Szkół w Brzezinach, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

/KP/

Zdjęcia konkursowe

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365