Bolejące Serce Matki

Dnia 28 marca 2017 roku młodzież spotkała się na "Herbacie z aureolą". Gospodarzem spotkania była bł. Małgorzata Szewczyk. Przy stolikach dyskutowano o bólu i cierpieniu, a rozmowy kierowały się w stronę bolejącego Serca Matki. Przypominały o tym obrazy, sztandary i wyświetlane zdjęcia. Spotkanie zakończyło się modlitwą, którą poprowadził ks. Józef Knap.

Matka Małgorzata Szewczyk powiedziała: "Pan Jezus nas doświadcza różnymi sposobami: to niedostatkiem, to zniechęceniem, ale skoro to wszystko z pomocą Bożą zniesiemy, potem dobrze; chociaż to prawda, że i potem nie bez krzyżyków, ale jakoś nawyka się do nich, bo gdzie ma być większa chwała Boża, tam też i trudności większe."

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365