Bp Andrzej Kaleta wprowadził relikwie św. męczenników

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego 30 października 2022 r. miała wyjątkowy charakter przez wprowadzenie przez ks. bpa Andrzeja Kaletę do świątyni w Brzezinach relikwii świętych Krescencjusza, Zenona i Towarzyszy. Parafia otrzymała je od abpa Tadeusza Wojdy i zostały umieszczone w specjalnie wykonanym relikwiarzu ufundowanym przez rodzinę z Brzezin. Oprawę liturgii przygotowała schola parafialna oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezinach.

„Święty Krescencjusz oraz Zenon i jego Towarzysze, wszyscy oni żyli na przełomie III i IV wieku. Ponieśli męczeńską śmierć, bo nie zaparli się wiary w Pana Jezusa. Krescencjusz był zaledwie chłopcem, a Zenon żołnierzem i zginął wraz z ponad dziesięcioma tysiącami innych w czasie, powiedzielibyśmy czystki, jaką ówczesny cesarz polecił przeprowadzić w Armii Rzymskiej, pragnąc pozbyć się chrześcijan.” – mówił w homilii ks. biskup – „Czy dziś w XXI wieku ma jeszcze sens kult relikwii? Odpowiedzią na takie pytanie mogą być słowa homilii św. Jana Pawła II, który w setną rocznicę kanonizacji św. Rity, 20 maja 2000 roku, tak powiedział: Śmiertelne szczątki świętych i błogosławionych, które czcimy są znamiennym znakiem, czego może dokonać Pan w ludzkiej historii, kiedy napotka pokorne serca otwarte na jego miłość. Błogosławieni głęboko zakorzenieni w miłości Chrystusa znaleźli w swej wierze niezachwianą moc. Na ich przykładzie całkowitego zawierzenia Bogu w przeczystej prostocie i niezłomnej wierności Ewangelii, także i my możemy odnaleźć jasne wskazanie, jak być, zwłaszcza w dzisiejszym świecie autentycznymi świadkami Chrystusa. Drodzy a zatem relikwie świętych są przede wszystkim znakiem ich nadprzyrodzonej obecności pośród nas. Oddając cześć relikwiom, ostatecznie czcimy owych świętych, a przez to wielbimy samego Pana Boga, który jest źródłem wszelkiej świętości i uświęca każdego człowieka”.

Uroczystą eucharystię zakończyło uczczenie relikwii, a każdy uczestniczący otrzymał pamiątkowy obrazek. Święci męczennicy dołączyli tego dnia do licznego grona patronów brzezińskich. Ciekawostką jest, że za ołtarzem głównym w Brzezinach znajduje się tablica pamiątkowa konsekracji kościoła z 1675 roku, w której wspomniano, że w mensie ołtarzowej znajdują się relikwie św. Krescencjusza i Euzebiusza.

Niech męstwo, wiara i oddanie męczenników będą przykładem do naśladowania.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365