Brzeziński Piknik Artystyczny

2 sierpnia 2009 r. na placu rekreacyjno-sportowym w Brzezinach odbył się po raz pierwszy w historii Brzeziński Piknik Artystyczny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Na spotkanie zaproszeni zostali twórcy z Gminy Morawica i gmin ościennych – malarze, rzeźbiarze, poeci, wokaliści i zespoły ludowe.

Swoją twórczość mogli zaprezentować artyści znani, z którymi często można się spotkać przy różnych okazjach, o których można przeczytać w książkach, w prasie, czy usłyszeć w telewizji. Byli wśród nich malarze: Julian Bartosik i Andrzej Rabiej z Kielc, rzeźbiarze: Władysław Trzpiot z Kielc, Elżbieta Klimczak i Tadeusz Śnioch z Obic, poetki: Daniela Kowalska z Nidy, Zofia Soboń z Kielc.

Mogli jednak pokazać się na szerszym forum również ci mniej znani, którzy tworzą w zaciszu swego domu i nie mieli jeszcze okazji pochwalić się dorobkiem artystycznym. Chodziło zwłaszcza o przedstawienie twórców z Brzezin – pań: Agaty Kurdek, Barbary Rajkiewicz, Doroty Wawrzyckiej, Bogumiły Skóry, Moniki Kurygi, oraz panów: Pawła Kowalskiego i Michała Skóry. Swoją poezję zaprezentowała również Renata Posłowska, sołtys Kowali, która zaśpiewała też kilka piosenek. Z dużym zainteresowaniem spotkał się występ polskiej rodziny z Ukrainy, zamieszkałej w Radkowicach, która wykonała piękne pieśni ukraińskie. Wystąpiły oczywiście zaproszone zespoły folklorystyczne – Nidzianecki, Kowalanki, Brzezinianki i Cecylia Korban.

Wszyscy twórcy otrzymali od organizatorów pamiątkowe statuetki i pisemne podziękowanie, a wręczali je obecni na pikniku przedstawiciele władz samorządowych – wójt Gminy Morawica, pan Marian Buras, wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, pan Stanisław Barycki, radny, pan Dariusz Krajewski oraz prezes i sekretarz Stowarzyszenia.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365