Brzezińskie Rody - MALICCY

Malicki to jedno z nazwisk występujących w Brzezinach od dawna. Był to jeden z powodów zorganizowania spotkania z przedstawicielami tego rodu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola.

3 lipca 2011 r, dzięki życzliwości strażaków, w remizie OSP zebrali się liczni przedstawiciele rodziny Malickich. Było to już trzecie spotkanie z cyklu „Brzezińskie Rody”. Poprowadzili je tradycyjnie Marianna Węgrzyn i Damian Zegadło. Zapoznali oni zgromadzonych gości poprzez prezentację multimedialną z informacjami na temat Malickich zamieszkałych w Brzezinach od XIX wieku. Wśród historii rodzinnych przedstawione były sylwetki ks. Edwarda Malickiego i sołtysa Brzezin Józefa Malickiego.

Wyjątkowa była dekoracja przygotowana na to spotkanie, ponieważ znalazły się w niej stare portrety Malickich pochodzące z archiwów rodzinnych: Marianny Malickiej, Stanisława i Zofii Malickich, Jana i Anieli Malickich oraz Janiny z Malickich z mężem Władysławem Ślusarczykiem.

Na spotkanie przybyli członkowie rodu Malickich z Brzezin, Nidy, Bilczy oraz Kielc. I tym razem nie zabrakło słodkości, które przynieśli ze sobą goście.

Jako kolejne planowane jest spotkanie z rodzinami Wieczorków. Organizatorzy byliby wdzięczni za pomoc w przygotowaniu tego spotkania, tzn. za wcześniejsze dostarczenie informacji, zdjęć, dokumentów, które zostaną wykorzystane do prezentacji.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365