Brzeziny mają nowego sołtysa

10 kwietnia 2011 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Brzezinach odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na lata 2011-2015. Przybyło na nie 98 mieszkańców. Zebranie prowadził wójt gminy Morawica Marian Buras.

W pierwszej części obecny sołtys Grzegorz Buras przedstawił krótkie sprawozdanie, w którym wymienił inwestycje, jakie miały miejsce w Brzezinach w minionej kadencji. Następnie zgłaszano kandydatów na sołtysa i do Rady Sołeckiej. Na liście kandydujących do objęcia funkcji sołtysa znaleźli się: Grzegorz Buras, Robert Młynarczyk i Barbara Kanarek.

W tajnym głosowaniu największe poparcie zdobył Robert Młynarczyk i to on będzie przez najbliższe cztery lata reprezentował naszą miejscowość.  Zgromadzeni wybrali również siedmioosobową Radę Sołecką (spośród dziewięciu kandydatów). Skład zostanie zamieszczony w czasie późniejszym w zakładce Rada Sołecka. Przy okazji wyborów została przegłosowana sprawa utworzenia Straży gminnej. Ponad 60% obecnych poparło tę inicjatywę.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola serdecznie gratuluje nowemu sołtysowi i życzy owocnych działań na rzecz miejscowości, wyrażając jednocześnie nadzieję na dobrą współpracę.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365