"Brzeziny. Nasza mała historia"

„By przeszłość żyła w nas” – pod takim hasłem dnia 26 lutego 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach odbyła się promocja książki Marianny Węgrzyn pt. „Brzeziny. Nasza mała historia”

Z tej okazji na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola przybyło wielu gości, a wśród nich poseł na sejm Lucjan Pietrzczyk, wójt Gminy Morawica Marian Buras, wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Stanisław Barycki, przewodniczący Rady Gminy Morawica Janusz Wojtyś, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń, członkowie organizacji lokalnych, twórcy regionalni i liczni mieszkańcy Brzezin, Podwola i okolicy. Spotkanie poprowadził członek stowarzyszenia Damian Zegadło. Dekorację stanowiły przedmioty z dawnego gospodarstwa domowego. Jednym z nich były drewniane drzwi, które znajdują się także na zdjęciu z 1940 roku umieszczonym w książce.

Po przywitaniu zebranych osób Zespół Folklorystyczny "Brzezinianki" przy akompaniamencie Feliksa Korbana wykonał dwa utwory o Brzezinach. Później odbyła się krótka prezentacja multimedialna ukazująca dokonania Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Przed rozpoczęciem rozmowy z autorką nastąpiło wręczenie tytułu Honorowego Członka stowarzyszenia panu Józefowi Mellerowi ze Swarzędza, którego matka pochodziła z Podwola (jej historia także jest umieszczona w książce).

W końcu nadszedł czas dla autorki książki „Brzeziny. Nasza mała historia”. Marianna Węgrzyn, szczegółowo przepytywana przez prowadzącego, opowiedziała o swoich zainteresowaniach genealogią, motywach powstania monografii Brzezin, trudach związanych z jej pisaniem. Autorka podzieliła się także refleksjami na temat przywracania pamięci o dawnych mieszkańcach czy wydarzeniach, które tworzyły historię regionu, a przez to i historię świata. O zabranie głosu zostali poproszeni także: autorka posłowia Daniela Kowalska, autor wstępu Jerzy Węgrzyn i korektor Monika Łodej. Swoją opinię wyraziła również Anna Kaczor, która powiedziała, że jest dumna ze swojej siostry, z tego, co osiągnęła, i podziwia ją za napisanie książek, a przez to ocalenie przeszłości naszej miejscowości i jej mieszkańców.

Wśród punktów programu znalazły się również: mały quiz ze słownictwa gwarowego dla wójtów, odczytanie laudacji autorstwa Wiesława Kota na temat książki, czy zaprezentowanie fragmentu książki przez autorkę ubraną w zopaskę. Bardzo ciekawa okazała się także inscenizacja Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezin pt. „W wiejskiej chacie”.

Na zakończenie Marianna Węgrzyn dostała mnóstwo podziękowań i gratulacji od zebranych gości. Każdy dziękował jej za podjęty trud w odkrywanie tajników przeszłości. Samorządowcy, nauczyciele, twórcy regionalni, mieszkańcy Brzezin i wszyscy inni zgodnie wychwalali autorkę dzieła.

Monografia pt. „Brzeziny. Nasza mała historia” jest kolejną publikacją Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, która przybliża dzieje regionu. Dzięki takim inicjatywom nasza mała ojczyzna staje się wszystkim coraz bliższa, a my, mieszkańcy Brzezin, Podwola i okolicy możemy czuć się dumni, bo wiemy „skąd nasz ród”.

Wydanie książki było możliwe dzięki sponsorom, którym składamy ogromne podziękowania, a wśród nich byli: Gmina Morawica, Firma „Lafarge” Kruszywa i Beton Sp. z o. o., Kopalnia Wapienia "Morawica", Firma „Poldaun” Adama Kluźniaka, Firma Usługi Dźwigowo-Sprzętowe Kaczor Stefan, Firma Usługi Transportowe Kamillo Tomasz Wojcieszyński, Firma Eurobruk Malicki Andrzej, Adam Żarnowski, Tadeusz Węgrzyn, Jerzy Węgrzyn, Poseł na Sejm Lucjan Pietszczyk.

Relacja ze spotkania w wersji multimedialnej dostępna na kanale SPBiP.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365