Cofnij się z nami w czasie!

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola realizuje projekt pn. „Wehikuł tradycji”, który ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez jego dokumentację i prowadzenie zajęć warsztatowych mających na celu zainteresowanie osób (głównie młodych) dawnymi zwyczajami, tradycjami i obrzędami.

Podczas min. 3 spotkań grupa 30 osób (młodzież i osoby 50+) będzie miała szanse spotkać się z twórcami rękodzieła tradycyjnego, artystami lokalnymi oraz popróbować swoich sił w dawnych zajęciach ludowych. Nie braknie także integracji poprzez śpiewy regionalne, anegdoty czy tradycyjne dania.

Działania są skierowane do osób z Brzezin, Podwola i okolicznych miejscowości, które chcą poznać tradycję i kulturę regionu świętokrzyskiego. Mają na celu także dotarcie z tymi informacjami poprzez internet do szerokiej grupy osób, dla których ta dziedzina jest obiektem zainteresowania bądź czymś całkowicie nowym.

Zadanie wpisuje się w obchody Roku Oskara Kolberga, który zasłużył się wielce dla dokumentacji tradycji regionalnych. Zrealizowanie działań projektowych ma przyczynić się do wzrostu poczucia tożsamości lokalnej i rodzinnej oraz poznania dziejów i bogactwa kulturowego regionu świętokrzyskiego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. Osoby chętne prosimy o kontakt z koordynatorem projektu panem Damianem Zegadło (e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com).

Warsztaty będą odbywać się w Świetlicy Wiejskiej na placu rekreacyjno-sportowym w Brzezinach. Pierwsze spotkanie w czwartek 3 kwietnia 2014 roku o godz. 17.00. Zapraszamy

Projekt współfinansowany jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365