Dni pod znakiem Krzyża

Dni od 12 do 19 marca 2017 roku Parafia pw. Wszystkich Świętych przeżyła pod znakiem Krzyża. Był to czas Misji Świętych, które prowadził ks. dr Jan Jagiełka. Każdy dzień poświęcony został innej tematyce, która miała pogłębić naszą relację z Panem Bogiem.

Niedzielne homilie przypominały na czym polega świętość i jak ją zdobywać. Ksiądz misjonarz przybliżył także życie i działalność sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka oraz rozdał obrazki z modlitwą o jego beatyfikację. Wieczorem Schola Parafialna im. Św. Stanisława Kostki przygotowała Nabożeństwo z relikwiami świętych i błogosławionych. Parafianie rozważali tajemnicę Krzyża na podstawie przeżyć i słów brzezińskich patronów. Ksiądz Jan przybliżył natomiast postać błogosławionej męczennicy Natalii Tułasiewicz. Spotkanie zakończyło się litanią do świętych, których relikwie znajdują się w kościele w Brzezinach.

W poniedziałek ksiądz misjonarz zachęcał do rozmiłowania się w Słowie Bożym. Wspomniał słowa Romana Brandstaettera: „Dzień bez czytania Biblii to dzień stracony”. Opowiadał o tym jak Pismo Święte wpływa na nasze życie. Na wieczornym nabożeństwie zostały odśpiewane Nieszpory. Podczas nauki ksiądz kanonik Jan mówił o znaczeniu modlitwy. W oparciu o List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae” zachęcał szczególnie do modlitwy różańcowej.

Wtorek był Dniem Miłosierdzia. W trakcie nauk misyjnych wierni zostali przygotowani do sakramentu pokuty i pojednania. Ksiądz Jan Jagiełka przeprowadził rozbudowany rachunek sumienia, który poruszył wiele aspektów codziennego życia. Wieczorem zostało odprawione Nabożeństwo Ekspiacyjne. Przed Najświętszym Sakramentem parafianie wraz ze swymi duszpasterzami przepraszali za grzechy przeciwko wierze, rodzinie, zdrowiu, życiu. Prosili także Boga o wybaczenie włamań do kościoła, profanacji oraz kradzieży i zniszczenia Relikwii Krzyża Świętego w 1980 roku.

W środę do Brzezin przybyli księża z dekanatu morawickiego i okolicznych parafii by wyspowiadać wiernych. Nauki tego dnia dotyczyły wartości życia rodzinnego. Na każdej Mszy Świętej odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Wieczorem zorganizowana została procesja na cmentarz parafialny z modlitwą za zmarłych przodków.

Kolejny dzień dedykowany był Eucharystii oraz powołaniu kapłańskiemu i zakonnemu. Ksiądz misjonarz podał przykłady osób, które żyły przepełnione miłością i szacunkiem do Najświętszego Sakramentu. Podczas wieczornej modlitwy odbyła się adoracja Jezusa Eucharystycznego. W jej trakcie parafianie dziękowali i prosili o łaski dla kapłanów pracujących obecnie i dawniej w Brzezinach. Chwalili Boga również za dar licznych powołań kapłańskich i zakonnych z parafii. Obecnie są to łącznie 32 osoby . W modlitwie w kościele uczestniczyli s. Bonawentura Socha, o. Jakub Zawadzki oraz ks. Dariusz Węgrzyn.

Piątek był Dniem Krzyża. W trakcie kazań ksiądz misjonarz opowiadał o szacunku dla Krzyża. Zaprezentował także postać drugiego sługi Bożego z terenu naszej diecezji, Ignacego Trendy, który został rozstrzelany za odmowę spalenia Krzyża. Wieczorem 300 osób wzięło udział w wyjątkowej Drodze Krzyżowej ulicami Brzezin.

Tematem przedostatniego dnia Misji Świętych była „Matka Kościoła”. Ksiądz Jan opowiadał o pobożności maryjnej w oparciu o „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Maria Grignion de Montfort. Wieczorem odbył się  spektakl „Z zapisków poczciwego proboszcza” przygotowany przez parafian. Opowiadał on część historii brzezińskiej parafii w oparciu o autentyczne zapiski kroniki proboszcza ks. Augusta Żołątkowskiego. W ten sposób chciano przypomnieć tę osobę, która tak wiele zrobiła dla Kościoła w Brzezinach. Widzowie byli świadkami jak poczciwy proboszcz na swojej plebanii zapisywał kolejne karty kroniki. Opisy te przeplatane były scenami tematycznymi pokazującymi różne aspekty życia w drugiej połowie XIX wieku. W sztuce występowało ok. 40 osób: członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezin, przedstawiciele OSP Brzeziny, chóru parafialnego, rady sołeckiej oraz mieszkańcy Brzezin starsi i młodsi.

Najbardziej uroczystym dniem była niedziela 19 marca  2017 roku. Tego dnia kończyły się Misje Święte i wizytacja kanoniczna, świętowano imieniny ks. kanonika Józefa Knapa, a ksiądz biskup udzielił młodym sakramentu bierzmowania. Najważniejszym jednak wydarzeniem była uroczysta Eucharystia o godz. 10.0. Licznie przybyli na nią wierni oraz poczty sztandarowe, delegacje różnych organizacji społecznych i reprezentanci osób powołanych pochodzący z parafii (s. Bonawetura Socha, s. Aniela Wojda, ks. Wiesław Kaczor). Podczas tej Eucharystii, po homilii Ks. bp Marian Florczyk uroczyście wprowadził Relikwie Krzyża Świętego. Trafiły one ponownie do parafii dzięki rodakowi ks. Tadeuszowi Wojdzie, który był także fundatorem relikwiarza. Wróciły one do świątyni brzezińskiej po 37 latach od ich kradzieży i zniszczenia, a historia ich obecności w parafii liczy ponad 400 lat. Relikwie spoczęły na bocznym ołtarzu, który w przeszłości był dla nich przygotowany. Wydarzenie to było realizacją pragnień i obietnic poprzednich proboszczów oraz świeckich parafii Brzeziny. Historia powrotu Relikwii do Brzezin jest prawdziwym dowodem wielkich rzeczy, jakie uczynił Wszechmocny. Kontynuacją tej uroczystości będzie peregrynacja Relikwii, w specjalnym relikwiarium, po rodzinach brzezińskiej parafii.

Wieczorem w niedzielę przy Krzyżu Misyjnym odbyło się Nabożeństwo Posłania, zachęcające, by nieść Chrystusa innym. W jego trakcie zostały poświęcone krzyże i egzemplarze Pisma Świętego nabyte w czasie misji. Wierni oddali cześć Relikwiom Krzyża Świętego przez ich ucałowanie. Misje Święte zakończyły się odśpiewaniem wspólnie Apelu Jasnogórskiego.

Niech dobry Bóg pobłogosławi trwałymi i mocnymi owocami tego wyjątkowego czasu.

Ave Crux spes unica - Bądź pozdrowiony Krzyżu nasza jedyna nadziejo!

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365