Dni Województwa Świętokrzyskiego w Chęcinach

19 września 2010 r. w Chęcinach odbyła się kolejna impreza w ramach Dni Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem prezentował się powiat kielecki. Swoje stoiska zorganizowały różne instytucje, takie jak: Urząd Marszałkowski, Bank Spółdzielczy, Agencja Rynku Rolnego czy Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Najefektowniej jednak wyglądały stoiska gmin, a najliczniej reprezentowana była gmina Morawica. Z zaproszenia do udziału skorzystali: Zespół Folklorystyczny „Nidzianecki”, Cecylia Korban, Janina Jędrocha, Elżbieta Klimczak, Tadeusz Śnioch, Hanna Kuta, Bogumiła Skóra, Agnieszka Kuta, Lidia Dukała, Wioletta Kruk, Bartosz Kruk, Magdalena Olszewska, Edyta i Monika Majkowskie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa o historii Brzezin, którą obejrzeli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z marszałkiem Zdzisławem Wrzałką oraz burmistrz miasta i gminy Chęciny, Robert Jaworski. Wiele osób pytało o różne sprawy związane z Brzezinami. Impreza w Chęcinach była kolejnym elementem promocji naszej miejscowości.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365