Do Maryi

Przed wschodem słońca 8 września 2021 roku wyruszyła z kościoła w Brzezinach 8. Piesza Pielgrzymka "Na urodziny Matki Bożej". Celem pątników było Sanktuarium w Piotrkowicach.

Trasa wśród pól, łąk, lasów i domostw mijała przy śpiewach, modlitwach, rozmowach. W tym roku jeden z pielgrzymów podzielił się także swoją recytowaną twórczością.

Po trasie tradycyjnie dłuższy postój odbył się przy kościele w Dębskiej Woli, gdzie nie zabrakło rozmów z gospodarzem ks. kanonikiem Henrykiem Terpińskim.

Brzezińscy pielgrzymi w liczbie 35 osób wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Józefem Knapem dotarli do celu o godz. 11.00 i wzięli udział w sumie odpustowej.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365