Dzięki kwestowaniu

Od 2009 roku Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Brzezin i Podwola organizują Kwestę na rzecz odnowy Cmentarza w Brzezinach. Za pieniądze zebrane do puszek oraz pochodzące ze sprzedaży zniczy-cegiełek co roku prowadzone są kolejne prace renowacyjne.

Dzięki funduszom zebranym w 2010 roku udało się uratować nagrobki:

1) Tomasza Rabieja z 1886 roku (nagrobek praktycznie przestał istnieć; brakowało kamiennego krzyża, a przewrócony postument był zakopany do połowy w ziemi; wg. informacji znalezionych w Aktach Parafialnych Tomasz Rabiej ufundował do brzezińskiego kościoła kryształowy żyrandol)

2) Antoniego Rabieja z 1918 r. (jeden z nielicznych na naszym cmentarzu nagrobków marmurowych; Antoni Rabiej zmarł w młodym wieku, pozostawiając po sobie dwie córki, które wyprowadziły się na ziemie zachodnie)

3) Stanisława Malickiego z 1912 r. (słup z piaskowca był złamany, a żeliwny krzyż z wyjątkowym ażurowym zdobieniem uszkodzony)

4) Krzyż z cmentarza przykościelnego (prace bezpłatnie wykonali p. Ryszard Gil, p. Marek Praszkiewicz oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola wraz z innymi mieszkańcami; jedynym kosztem były wszelkie potrzebne materiały)

Nagrobki odnowione z pieniędzy zebranych podczas kwesty w 2011 roku:

1) Jana Makowskiego z 1917 r.

2) Pelagii Malickiej z 1938 r.

3) Stefci Woźniak z 1926 r.

4) Władysława Borkowskiego z 1883 r. (jedna z najstarszych płyt nagrobnych na naszym cmentarzu)

Część funduszy z zeszłorocznej kwesty została także przeznaczona na dokumentację nagrobków i indeksację cmentarza w Brzezinach.

Za kilka dni odbędzie się IV Kwesta na rzecz odnowy Cmentarza w Brzezinach. Zachęcamy do wsparcia akcji, aby mogły być odnowione kolejne nagrobki.

/KP/

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365