Festyn z okazji urodzin Papieża

18 maja był dniem pełnym atrakcji dla mieszkańców Brzezin. Po mszy świętej podczas, której zostały wprowadzone relikwie św. Jana Pawła II odbył się VI Festyn Rodzinny w centrum miejscowości. Impreza jest organizowana cyklicznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Zespół Szkół w Brzezinach z okazji urodzin papieża Polaka.

Wszystkie uroczystości stały pod znakiem zapytania ze względu na niepewną pogodę. Postanowiono jednak nie odwoływać imprezy i, jak się później okazało, była to bardzo dobra decyzja.

Wszystko rozpoczęło się o godz. 14.00 nadaniem nazwy placu imienia księdza Augusta Żołątkowskiego i uroczystego odsłonięcia tablicy, którego dokonał Damian Zegadło. Nowy patron placu to proboszcz parafii brzezińskiej, który poświęcił jej 45 lat swojego życia. Jego zasługi i zakres zrealizowanych prac zdecydowały o tym, że warto go upamiętnić. W odczytanej podczas uroczystości uchwale Rady Gminy Morawica znajduje się takie uzasadnienie: „Ks. August Żołątkowski był proboszczem w Brzezinach w latach 1853 do 1898. Przybył do parafii jako kapłan z trzyletnim stażem. Miał wielkie zasługi dla zaniedbanej przez poprzednika brzezińskiej parafii. Doprowadził do porządku kościół i jego otoczenie a także plebanię. Założył cmentarz parafialny i dbał o niego. W 1870 roku przeprowadził rozbudowę kościoła, tzn. przedłużenie nawy głównej w stronę zachodnią oraz dobudowanie wieży i dzwonnicy. Przebudowane zostało również wnętrze kościoła, tzn. ołtarze, ambona, chór. Proboszcz podjął też próbę ratowania zabytkowej kaplicy Oraczewskich w Morawicy, gdy majątek znalazł się w rękach właściciela wyznania mojżeszowego. W 1895 roku został dziekanem dekanatu kieleckiego z pozostawieniem na posadzie administratora parafii Brzeziny. Zmarł w 1898 roku w wieku 70 lat. Jego grób znajduje się za główną bramą cmentarza w Brzezinach.” Sponsorami tablicy z nazwą placu i biogramem ks. Augusta umieszczonej na Świetlicy Wiejskiej jest Pismo Parafialne SANCTUS oraz p. Zofia Wawrzeńczyk.

Drugim punktem programu było otwarcie Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie”. Wójt gminy Morawica Mariana Buras przekazał na ręce Prezes SPBiP Marianny Węgrzyn klucze do budynku. Następnie przedstawiciele różnych grup zostali zaproszeni do przecięcia wstęgi. Wówczas ksiądz proboszcz Józef Knap dokonał poświęcenia budynku. Prezes stowarzyszenia zaprezentowała działalność, która odbywa się w nowym budynku: zajęcia świetlicowe dla dzieci trzy razy w tygodniu, zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Wehikuł Tradycji”, zajęcia taneczne dla dzieci, cotygodniowe spotkania Klubu Rękodzieła oraz próby scholii parafialnej i Zespołu „Brzezinianki”. W świetlicy urządzona została także Izba Regionalna.

W końcu nadszedł czas, by rozpocząć Festyn – tradycyjnie od złożenia wiązanki kwiatów od Stowarzyszenia i Zespołu Szkół pod popiersiem jubilata – Jana Pawła II. Program imprezy był jak zwykle bogaty. Na scenie prezentowały się dzieci, młodzież oraz absolwenci Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (m. in. zatańczył zespół "Brzezina"). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także występy wszystkich grup przedszkolaków. Na Festynie tradycyjnie nie zabrakło konkursów. Dziewczynki w wieku przedszkolnym prezentowały wybrane przez siebie piosenki lub wierszyki a chłopcy ścigali się z woreczkami na głowie. W konkurencji dla rodzin, gdzie każdy miał swoje zadanie, zwyciężyła rodzina Wierzbickich.

Po raz drugi odbył się Miniturniej Sołtysów. Swoim patronatem objął go Wójt Gminy Morawica Marian Buras, który był też fundatorem nagród. W trzech konkurencjach zmagało się 5 sołtysów. Oprócz rzucania lotką do tarczy i przyszywania guzików samorządowcy musieli wykazać się zdolnością pozyskiwania funduszy – wyławiali monety zatopione w fontannie. Tegorocznym zwycięzcą i zdobywcą pucharu okazała się sołtys Brudzowa pani Zofia Strójwąs.

Atrakcjami towarzyszącymi Festynowi były zabawy cyrkowe połączone z malowaniem twarzy i dawne gry podwórkowe animowane przez wolontariuszy Diecezjalnego Centrum Wolontariatu, poczęstunek serwowany przez harcerzy z Brzezin oraz dmuchana zjeżdżalnia. Każdy przybyły mógł bezpłatnie poczęstować się bigosem przygotowanym przez KGW czy usiąść przy stoliku i skosztować pyszne ciasta i napić się kawy.

Dodać należy, że Festyn był podsumowaniem projektu dofinansowanego z Programu PROW pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezinach". Stowarzyszenie otrzymało na ten cel wsparcie ze środków unijnych w wysokości 21 850,78 zł i od Gminy Morawica w formie małego grantu 4 855,81 zł. z tych środków zostało zakupione wyposażenie oraz przygotowany poczęstunek (bigos i ciasto).

Kolejny raz okazało się, że warto organizować takie imprezy, podczas których mieszkańcy mają szansę się wspólnie spotkać i mile spędzić czas.

Składamy podziękowania dla przybyłych gości, m.in. europosła Jacka Włosowicza, posła Lucjana Pietrzczyka, wójta Mariana Burasa, wójta Stanisława Baryckiego, radnego powiatu kieleckiego Grzegorza Świta, przedstawiciela burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz wszystkich, którzy nie wystraszyli się niepewnej pogody i przybyli na Festyn.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom i partnerom festynu: Gminie Morawica, Zespołowi Szkół w Brzezinach, Redakcji Pisma SANCTUS, KGW z Brzezin, Firmie Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych Sławomira Woźniaka z Brzezin, Barbarze Kurtek z Brzezin, Justynie Porzucek - sklep MiśJak z Brzezin, Diecezjalnemu Centrum Wolontariatu, Zofii Wawrzeńczyk z Brzezin.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365