Hej kolęda, kolęda

Spośród wielu tradycyjnych zwyczajów wiejskich związanych z okresem Bożego Narodzenia zachowało się do naszych czasów chodzenie grup kolędniczych. Tak opisywała ten zwyczaj „Gazeta Kielecka” z 1935 roku: „Kilku młodych parobczaków przebiera się w fantastyczne zbroje i czapki z papieru i kolorowej bibułki, największy wzrostem ozdobiony koralikami i błyskotkami reprezentuje monarchę, do zespołu dochodzi jeszcze Anioł, Diabeł, Śmierć i nieodzowny Żydek – rabin.

Tak skompletowany zespół wyrusza co dzień z chwilą zapadnięcia zmierzchu na obchód okolicy. Otuleni w płachty dla obrony nietrwałych kostiumów brną dzielnie przez zaspy śnieżne od chaty do chaty, od dworu do dworu. (…) Gdzie wstąpią, wnoszą z sobą radość i uciechę, a zarobione groszaki są poratowaniem niejednej rodziny w tej ciężkiej dla wieśniaka porze roku”. Pełne dramatyzmu sceny z Herodem, diabłem i śmiercią, którzy po niego przychodzą, wywierały zawsze na widzach duże wrażenie. Zespół śpiewał też kolędy, a przedstawienie kończyło się życzeniami dla gospodarzy. Dlatego hojnie sypały się monety, a gospodyni dodatkowo wtykała Żydowi do torby kawałek świątecznego placka.

Zwyczaj chodzenia kolędników po wsi istniał również w Brzezinach. Młodzi chłopcy przygotowywali się do tego przez cały adwent. W latach komuny został zarzucony, ale w ostatnich latach znów powstają grupy kolędnicze, które są miejscową atrakcją świątecznych dni.

W 2006 roku dzięki inicjatywie Pawła Machulskiego i zebraniu oryginalnych tekstów powstała w Brzezinach grupa kolędnicza podtrzymująca staropolskie tradycje. Część strojów przygotowali sobie sami i po wielu próbach wyruszyli z przedstawieniem po domach. Incenizacja cieszyła się dużym powodzeniem. Mieszkańcy z radością przypominali sobie dawne czasy. Występ grupy składał się z trzech wątków: religijnego, historycznego i humorystycznego.

Grupa kolędowała przez 2 lata. W tym czasie udało jej się wygrać "Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych 2007", wystąpić przy żywej szopce w Kielcach oraz dla pracowników Urzędu Gminy w Morawicy.

W skład grupy kolędniczej wchodzili: Paweł Machulski, Piotr Machulski, Damian Zegadło, Marcin Znój, Wojciech Znój, Tomasz Znój, Piotr Znój, Jakub Znój, Sebastian Starnawski, Sławomir Malicki i Kamil Zawadzki.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365