Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Trwa nabór ankiet na rok szkolny 2010/2011. Rodzice dzieci urodzonych w latach 2005-2007 mogą wypełnić ankiety i dostarczyć je do Urzędu Gminy w Morawicy pok. nr 16 bądź do szkoły, przy której funkcjonuje punkt edukacji przedszkolnej. Ankiety należy dostarczyć w terminie do 28.02.2010 r. Ankiety złożone po tym terminie będą traktowane jako rezerwowe.

Druk ankiety można pobrać w Referacie Kultury Sportu i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Morawicy, w szkołach na terenie gminy Morawica oraz na stronie internetowej gminy http://www.morawica.pl

 

 

 

 

 

 

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365