"Jan Paweł II - Patron Najgodniejszy"

Dnia 17 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Brzezinach odbył się V Wojewódzki Konkurs „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy. Jest organizowany w rocznicę urodzin papieża Polaka oraz rocznicę nadania brzezińskiej szkole Jego imienia. Uczestnikami są zawsze uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej.

Jak powiedziała pomysłodawczyni konkursu - Beata Łabęcka, tegoroczna edycja zgromadziła reprezentacje aż 18 placówek z 11 gmin: Busko – Zdrój, Chmielnik, Kielce, Kije, Łopuszno, Pierzchnica, Piekoszów, Sitkówka – Nowiny, Staszów, Morawica, Zagnańsk, co zmusiło nas do zmiany nazwy konkursu z międzygminnego na wojewódzki. Tym samym wzrosła jego ranga.

Zgodnie z jej intencją konkurs łączy młodych ludzi zafascynowanych niezwykłą osobowością Papieża Polaka, głównie - choć nie tylko - uczniów szkół noszących imię Jana Pawła II. Mają oni okazję spotkać się z rówieśnikami i zmierzyć się z nimi w konkurencjach wiedzowych- w myśl znanego powiedzenia polskiego Ojca Świętego: "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali".

Konkurs rozpoczął się modlitwą poprowadzoną przez ks. Rafała Nowińskiego. Gdy drużyny zajęły swoje miejsca od razu przystąpiły do rozwiązywania zadań. Czekało na nich w sumie pięć konkurencji. Musieli między innymi wiedzieć czy Jan Paweł II studiował matematykę czy polonistykę, czym różni się audiencja od konklawe, bądź jakiego koloru były papieskie buty – czerwone, a może wiśniowe? Najwięcej trudności sprawiło uczestnikom połączenie wyrazów w znaną sentencję naszego błogosławionego. Po zakończeniu wszystkich konkurencji okazało się, że nie został wyłoniony zwycięzca. Potrzebna była dogrywka, w wyniku której pierwsze miejsce zajęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Radomicach, drugie miejsce zajęli przedstawiciele Filialnej Szkoły Podstawowej we Włoszczowicach, natomiast trzecia pozycja przypadła drużynie gospodarzy- reprezentantom Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Katarzyna Telka (przewodnicząca), Agata Kurdek (sekretarz), ks. Rafał Nowiński, ks. Maciej Stopiński, br. Jakub Zawadzki, s. Klara Machulska, Damian Zegadło.

Zwycięskie drużyny oprócz pucharów wywalczyły dla swoich szkół radiomagnetofony, a każde z dzieci – także z pozostałych 15 wyróżnionych reprezentacji- otrzymało album o Papieżu Polaku oraz mnóstwo innych pamiątek w postaci dyplomów, maskotek, figurek, smyczy, które aż trudno było zabrać…

By uświetnić uroczystość, zuchy z klasy I i absolwenci naszej szkoły pod kierunkiem Beaty Łabęckiej zaprezentowały montaż –słowno muzyczny „Wspomnienie o Janie Pawle II". Tło występu stanowił wizerunek Ojca Świętego i łódź rybacka, która nawiązywała do ulubionej pieśni Ojca Świętego „Barki” – dekoracja prosta, a jednak wymowna, wykonana przez  Agatę Kurdek.

Organizatorka Konkursu wyznaczyła swemu dziełu bardzo ważny cel, a mianowicie zachęcenie wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności Wielkiego Papieża. Już teraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II zaprasza wszystkie chętne szkoły do udziału w szóstej edycji konkursu „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”, który odbędzie się za rok.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Adam Jarubas, Starosta Kielecki p. Zdzisław Wrzałka i niezmiennie od 5 lat Wójt Gminy Morawica – p. Marian Buras.

Do grona sponsorów konkursu należeli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki, Wójt Gminy Morawica, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach, firma Klautel z Warszawy, Pismo Parafialne SANCTUS, brat cysters Jakub Zawadzki, Rada Rodziców.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365