Konkurs Fotograficzny i Bieg o Laur Brzezin

5 września 2010 r. odbędzie się II Brzeziński Piknik Artystyczny. W programie przewidziane są prezentacje twórców i artystów regionalnych. W ramach imprezy odbędzie się bieg o Laur Brzezin - najdłuższej miejscowości w województwie świętokrzyskim - na dystansie 7,5 km. Chętni do wzięcia udziału (mężczyźni, kobiety, młodzi, starsi) proszeni są o zgłaszanie się do sołtysa Brzezin, Grzegorza Burasa w terminie do 4 września b.r. (ul. Szkolna 16, tel. 41-311-95-29). Na zwycięzcę czeka nagroda rzeczowa.

Miłośnikom fotografowania organizatorzy proponują wzięcie udziału w konkursie fotograficznym związanym z miejscowościami Brzeziny i Podwole (plenery, obiekty, ludzie, zdarzenia). Prace konkursowe (max. 10 fotografii w formacie 15x21 + wersja cyfrowa) w teczce z dołączoną zamkniętą kopertą z danymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer tel. kontaktowego) należy składać u prezesa Stowarzyszenia Janusza Wojtysia (ul. Chęcińska 331), bądź w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach w godz. 8.00-14.00. Termin składania prac 22 sierpnia b.r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć w celach promocyjnych miejscowości.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365