Książka o dwudziestoleciu samorządu Gminy Morawica

W ostatnią sobotę października w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyła się promocja książki Iwony Sinkiewicz-Potaczały „Ludzie na trudny czas”

Jest to monograficzny obraz dziejów Gminy Morawica na przestrzeni lat 1990-2010. Publikacja została wydana na zlecenie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola w ramach projektu: „Wydanie publikacji promujących walory kulturowe i historyczne Gminy Morawica”. Projekty był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przekazanych przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki na wkład własny przekazała Gmina Morawica.

Autorka książki objęła swym zainteresowaniem wiele płaszczyzn życia Gminy. Przedstawia w zarysie charakterystykę Gminy Morawica i jej dokonania na przestrzeni dwudziestu lat. Dużo miejsca poświęca wydarzeniom związanym z rodzeniem się samorządności na naszym terenie. Ale gmina to przede wszystkim ludzie, którzy w niej żyją i pracują – artyści ludowi, zespoły folklorystyczne, działacze społeczni, przedsiębiorcy, dzieci i młodzież. Dlatego autorka daje szeroki obraz życia kulturalnego, spraw oświatowych i tego wszystkiego, co składa się na pojęcie społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie rozpoczęła Marianna Węgrzyn, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, która zajmowała się wydaniem książki. Po przywitaniu zebranej publiczności uczczono minutą ciszy nieżyjących już samorządowców. Wśród obecnych na sali znaleźli się ludzie, którzy tworzyli samorządność na naszym terenie – wójt Marian Buras, przewodniczący Rady Gminy Janusz Wojtyś, zastępca wójta w pierwszych kadencjach Józef Pobocha, sekretarz gminy Bogusława Górecka oraz radni, sołtysi, członkowie komitetów społecznych, przedstawiciele oświaty, przedsiębiorcy. Spotkanie, prowadzone przez dziennikarza Bartłomieja Zapałę i samą autorkę, było okazją do wspomnień i refleksji o trudnych latach, które dały podstawę dla dzisiejszej pozycji Gminy Morawica w kraju.

Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie: http://www.morawica.pl/index/wiecej/2300.html

 

 

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365