Matko, bądź z nami w każdy czas

W niedzielę 12 maja kościół pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach rozbrzmiewał pieśniami Maryjnymi.

Organizatorami wydarzenia byli: Parafia Brzeziny, sołtys i Rada Sołecka z Brzezin oraz Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy. Wśród publiczności znaleźli się zaproszeni goście: burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras z małżonką, senator Krzysztof Słoń, starosta kielecki Mirosław Gębski, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury Teresa Badowska oraz proboszcz parafii Brzeziny Józef Knap.

Podczas wieczoru, nad którym patronat objął burmistrz Marian Buras, wystąpiło trzynaście chórów i zespołów. Wśród nich było sześć zespołów folklorystycznych z terenu Gminy Morawica oraz Zespół Obrzędowy „Kowalanki”. Wspaniałym wykonaniem zachwyciła młodzieżowa Schola „Angelo” z Piotrkowic. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały też chóry: „Nowina” z Nowin, Nikolaus” z Lisowa, chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej oraz chór parafialny z Brzezin. Zwieńczeniem koncertu był występ barwnego Zespołu Pieśni i Tańca „Morawica”. A prawdziwą niespodzianką stał się solowy występ senatora Krzysztofa Słonia, który wykonał utwór wokalny własnego autorstwa. W wykonaniu artystów zgromadzona w kościele publiczność wysłuchała znanych i mniej znanych pieśni związanych z kultem Maryi. Wydarzenie poprowadzili: Marianna Węgrzyn i Damian Woźniak, którzy krótko prezentowali kolejnych wykonawców. Ponaddwugodzinny koncert był prawdziwą „majówką” i dostarczył zgromadzonym niezapomnianych wrażeń. Na koniec występujące zespoły oraz organizatorzy i prowadzący otrzymali od pana burmistrza dyplomy z podziękowaniem.

Dalsza część wieczoru miała miejsce w remizie OSP, gdzie czekał słodki poczęstunek przygotowany przez KGW „Brzezinianki”.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365