Męczennik za wolność w Brzezinach

Niedziela 10 lutego 2019 roku w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach była przeżyta bardzo uroczyście. Tego dnia podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 o. Wojciech Twardzik OCD z Piotrkowic wprowadził do świątyni relikwie błogosławionego Alfonsa Marii Mazurka od Ducha Świętego.

Relikwiarz, w którym została umieszczona cząstka kości patrona został ufundowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Z tej okazji w kościele przed ołtarzem został umieszczony obraz błogosławionego udekorowany czerwonymi kwiatami nawiązującymi do męczeństwa.

Podczas homilii o. Wojciech przybliżył życie karmelitańskiego przeora. Wskazał na jego szczególne nabożeństwo do Matki Bożej i oddanie pracy zakonnej. Przypomniał m.in. słowa św. Jana Pawła II: "Cieszę się, że dane mi było beatyfikować, wraz ze stu siedmioma męczennikami, również o. Alfonsa Marię Mazurka, karmelitę bosego, który był wychowankiem, a potem zasłużonym wy­chowawcą w wadowickim przyklasztornym Niższym Seminarium. Z pewnością miałem spo­sobność zetknąć się osobiście z tym świadkiem Chrystusa, który w 1944 r., jako przeor konwentu w Czernej, przypieczętował swoją wierność Bogu męczeńską śmiercią. Ze czcią klękam u jego relikwii, które spoczywają właśnie w kościele św. Józefa na wadowickiej Górce i dziękuję Bogu za dar życia, męczeństwa i świętości tego wielkiego zakonnika".

Każda msza tego dnia zakończyła się ucałowaniem relikwii bł. Alfonsa Marii. W przygotowanie uroczystości zaangażowała się schola i chór parafialny oraz młodzież ze szkoły w Brzezinach.

Bł. Alfons Maria Mazurek od roku 1930 pełnił w Czernej posługę przeora i ekonoma klasztoru. Niezmordowanie służył wiernym w konfesjonale i na ambonie, zachęcając wszystkich do ufności w pośrednictwo Maryi. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców 28 sierpnia 1944 roku w Nawojowej Górze koło Krzeszowic, z modlitwą na ustach i z różańcem w dłoniach.

Wstawiaj się za nami Męczenniku za wolność, Błogosławiony Alfonsie Mario Mazurku!

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365