Na zebraniu walnym

W niedzielę 6 marca 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej "Przy fontannie" odbyło się Zebranie Walne Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Głównym celem była sprawozdawczość za rok 2015.

Sprawozdanie merytoryczne zaprezentowała prezes Marianna Węgrzyn, a sprawozdanie finansowe skarbnik Teresa Kaczor. Następnie głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej, który po przedstawieniu wniosków z kontroli wystąpił o udzielenie Zarządowi absolutorium. Zostało one przyjęte jednomyślnie.

Kolejnym punktem było zaprezentowanie planu działań stowarzyszenia na 2016 rok. Znalazły się w nim tradycyjne punkty, a także nowe propozycje. W bieżącym roku, ze względu na prace przy boisku nie odbędzie się majowy Festyn Rodzinny. Jedną dużą imprezą będzie festyn 24 lipca połączony z Biegiem o Laur Brzezin. Wezmą w nim udział uczestnicy Światowych Dni Młodzieży goszczący w dekanacie morawickim. Wśród nowych propozycji pojawiło się wydanie publikacji związanej z cmentarzem parafialnym z okazji 150-lecia jego istnienia.

Po zakończonej części oficjalnej zebrania panowie złożyli wszystkim paniom serdecznie życzenia z okazji Dnia Kobiet. W prezencie przygotowali kwiaty i poczęstunek.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365