Nasi radni

Podczas wyborów 21 listopada 2010 r. na radnych Gminy Morawica z Okręgu nr 1 głosy oddane zostały w następujący sposób:

Damian Michał Woźniak - 315 głosów
Janusz Stanisław Wojtyś - 280 głosów
Zygmunt Wojciech Pisarek - 265 głosów
Marianna Węgrzyn - 165 głosów
Waldemar Dariusz Dziewięcki - 164 głosy

Janusz Wojtyś z KWW NASZA GMINA MORAWICA i Damian Woźniak z KWW BRZEZINY - NASZA WSPÓLNA MAŁA OJCZYZNA serdecznie dziękują wszystkim, którzy oddali na nich swój głos.
Podziękowania za oddane głosy składa również kandydatka na radną Marianna Węgrzyn z KWW NASZA GMINA MORAWICA.

Lista wszystkich radnych Gminy Morawica - Seweryn Banasik, Zygmunt Domagała, Piotr Dudek, Stanisław Kubicki, Jacek Osman, Paweł Pajączkowski, Marianna Parlicka-Słowik, Stanisław Pietrzykowski, Krzysztof Strąk, Janusz Wojtyś, Damian Woźniak, Waldemar Wójcik, Jan Wróblewski, Paweł Zagniński, Robert Żołądek.

Prezentujemy krótkie sylwetki radnych Gminy Morawica VI kadencji z okręgu Brzeziny i Podwole:

JANUSZ STANISŁAW WOJTYŚ (lat 60, rolnik) - Z wykształcenia jest inżynierem ogrodnictwa. Ma żonę Alicję oraz troje dzieci i dwoje wnuków. W latach 80-tych stał na czele Związku Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W roku 2008 był jednym z inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Ponad dwa lata stał na jego czele jako prezes. Przez pięć kadencji był Przewodniczącym Rady Gminy Morawica.

DAMIAN MICHAŁ WOŹNIAK (lat 21, student) - Obecnie studiuje w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa. Jest jednym z założycieli klubu motorowego - Brzeziński Klub Motocrossowy "Racing", a także jego prezesem. Interesuje się sportami motorowymi. To będzie jego pierwsza kadencja jako radnego. 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365