Nauczyciele z Brzezin upamiętnieni

Kiedy kwitły akacje… - tak zaczyna wspomnienia wojenne Zofia Tulik, która przybyła 16 października 2019 roku do Brzezin na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej dedykowanej jej rodzicom Apolinaremu i Marii Korczyńskim. W czerwcu 1942 roku Niemcy przyszli do domu ówczesnego kierownika szkoły w Brzezinach, siłą wyciągnęli go do wozu i wywieźli do Auschwitz. Apolinary Korczyński następnie trafił do Dachau, a zginął 10 października 1942 roku w Mathausen-Gusen. Został we wspomnieniach mieszkańców Brzezin jako dobry człowiek i pedagog.

Podczas uroczystości w Szkole Podstawowej w Brzezinach Damian Zegadło, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola przybliżył inicjatywę powstania tablicy – Nasze stowarzyszenie od początku stara się podtrzymywać pamięć o zasłużonych osobach z okolicy. Jedną z nich był Apolinary Korczyński, budowniczy i kierownik szkoły w Brzezinach w latach 1934-1942, który za pracę w oświacie zginął w obozie koncentracyjnym. Na docenienie zasługuje również jego żona Maria Korczyńska, która prowadziła w Brzezinach tajne nauczanie i propagowała harcerstwo, a po wojnie przejęła kierownictwo nad szkołą.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała córka państwa Korczyńskich i pierwszoklasista Antek, prawnuk uczennicy zasłużonych nauczycieli. Druga część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie świętowano Dzień Edukacji Narodowej oraz przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej. Historię nauczycieli Korczyńskich, w ciekawy sposób, przybliżyła najmłodszym Aleksandra Głodek, dyrektor Akademii Przedszkolaka - W czasie wojny, w latach 1943 – 1945 zajęcia nie odbywały się w szkole, bo Niemcy, czyli nasi sąsiedzi, nie pozwalali na to, aby w Polsce uczono po polsku. A w naszych Brzezinach byli nauczyciele, którzy bardzo chcieli uczyć i uczniowie, którzy się chcieli się uczyć. Dla nich właśnie, ta pani, która była kiedyś kierownikiem tej szkoły, czyli pani Maria Korczyńska, prowadziła tajne nauczanie, po cichu, w tajemnicy, w domu jednego z mieszkańców Brzezin.

Upamiętnienie zasłużonych nauczycieli możliwe było dzięki przychylności dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Krzysztofa Kubickiego i zaangażowania Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. O ważności budowania tożsamości narodowej i upamiętniania bohaterów lokalnych mówił burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. Gośćmi uroczystości, była rodzina państwa Korczyńskich, władze samorządowe, dawni uczniowie szkoły w Brzezinach z okresu drugiej wojny światowej oraz rodzice i uczniowie. Ten dzień był okazją do wspomnień i ciekawych rozmów

Poświęcili życie wychowaniu młodego pokolenia – tak brzmi ostatnie zdanie na tablicy pamiątkowej – dlatego chcieliśmy zachować o nich pamięć - podsumowuje Damian Zegadło.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365