Niech urosną Pola Nadziei

W sobotnie południe 26 września 2020 roku przy Świetlicy Wiejskiej "Przy fontannie" w Brzezinach odbyło się wspólne sadzenie "Pól Nadziei". Jest to międzynarodowa kampania wspierająca ruch hospicyjny, której symbolem jest żonkil.

W Brzezinach w akcję sadzenia zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin oraz Szkolne Koło Caritas pod opieką Aleksandry Głodek. Teren pod żonkile został przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Zegadło. Tego dnia w Brzezinach posadzono ponad 300 cebulek tych kwiatów.

Nad dobrym wzrostem żonkili czuwał będzie z muralu św. Franciszek z Asyżu, który w Pieśni Słonecznej zapisał: "Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych; Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy."

Brzezińskie Pola Nadziei będą wspierały Hospicjum Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.

Dziękujemy za piękną inicjatywę!

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365