Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

W stulecie Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą, odbyła się w centrum Brzezin patriotyczna uroczystość. Odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą mieszkańcom parafii, którzy w różnych okresach, na różnych frontach, walczyli o niepodległość Ojczyzny.

Po Mszy św. odprawionej w miejscowym kościele w intencji Ojczyzny i tych, którzy poświęcili dla niej swoje życie i zdrowie, zgromadzeni udali się pod obelisk ustawiony na zrewitalizowanym placu przy fontannie obok świetlicy.

Sołtys Ryszard Znój powitał wszystkich zebranych, w tym:

- burmistrza Miasta i Gminy Morawica pana Mariana Burasa

- przewodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego pana Jacka Kuzię

- dyrektora Kopalni Lafarge Radkowice pana Przemysława Podsiedlika

- proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach ks. Józefa Knapa

- ks. Marka Jędrochę, rodaka brzezińskiego

- poczty sztandarowe OSP i sztandar kombatantów

- sponsorów

- radnych Miasta i Gminy Morawica

- osoby, które pracowały społecznie

- wszystkich zgromadzonych mieszkańców i gości

- przybyłe media.

Prowadząca uroczystość prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin, Marianna Węgrzyn, nakreśliła krótki rys historyczny wydarzeń sprzed stu lat:

,,Spotykamy się z okazji wyjątkowej. Sto lat temu, 15 sierpnia 1920 roku, miała miejsce tzw. Bitwa Warszawska, która zaważyła na losach Polski i Europy. Jest do dziś uważana za przełomową bitwę w dziejach świata. Nie tylko obroniono wówczas polską niezależność, ale powstrzymano rozprzestrzenienie się inwazji bolszewizmu na wiele terytoriów. To był prawdziwy ,,Cud nad Wisłą”, który zdarzył się za sprawą Matki Bożej Wniebowziętej.

Do wywalczenia niepodległości przyczynili się również mieszkańcy naszej parafii. Znamy nazwiska przynajmniej 40 osób, które w różnych okresach walczyły o wolność i niepodległość Ojczyzny. To im poświęcona jest tablica, którą za chwilę odsłonimy.

Jednym z tych bojowników był Jan Malicki, który w 1929 roku tak opisał swoje wojenne losy w liście do Okręgowego Urzędu Ziemskiego (dokument znajduje się w Archiwum Państwowym w Kielcach):

Od dziecinnych lat należałem do związku strzeleckiego organizującego się przed wojną światową we wschodniej Małopolsce. W roku 1914, w czasie rozpoczęcia się wojny światowej, wyruszyłem jako legionista wschodniego legionu pod dowództwem gen. Hallera z miasta Stryja do Jasła. W tym mieście zostaliśmy przez władze wojskowe austriackie rozbrojeni i wysłani do miejscowości Mszana Dolna, gdzie został legion wschodni rozwiązany. Ponieważ byłem wówczas popisowym, zostałem wcielony do armii austriackiej i wysłany na front. Jako Polak walczyłem o niepodległość ojczyzny Polski przez cały czas do roku 1918. W tymże roku zostałem przydzielony do żandarmerii. Razem z porucznikiem Galasem, byłym powiatowym komendantem policji państwowej na powiat kielecki, objęliśmy posterunek żandarmerii na miasto Tarnów. Pełniłem służbę podczas bardzo trudnych warunków w Dowództwie Oddziałowej Powojskowej Straży Ziemskiej w Tarnowie. Z rozkazu Okręgowego Dowództwa Żandarmerii Kraków zostałem wysłany na Śląsk Cieszyński, gdzie w obronie granic ojczyzny odniosłem ciężkie rany. W dniu 11 września 1919 r. zwolniono mnie z powodu mej niezdolności do pełnienia służby w żandarmerii.

Jan Malicki
Brzeziny"

Po odegraniu hymnu państwowego nastąpiło odsłonięcie tablicy, którego dokonali: burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras, przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego Jacek Kuzia, sołtys sołectwa Brzeziny Ryszard Znój oraz dyrektor Kopalni Lafarge Radkowice Przemysław Podsiedlik. Po krótkiej modlitwie tablicę poświęcił proboszcz, ks. Józef Knap.

W dalszej części uroczystości głos zabrał sołtys Ryszard Znój, który powiedział:

,,Dziękuję ks. Proboszczowi za poświęcenie tablicy i ks. Markowi za odprawienie Mszy św.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy jest jednym z elementów projektu p.n. NOWY PLAC W CENTRUM BRZEZIN, współfinansowanego w ramach programu grantowego WSPÓLNIE DLA REGIONU przez Fundację LafargeHolcim i przez KOPALNIĘ LAFARGE Radkowice.

Beneficjentami projektu byli:

- Sołectwo Brzeziny

- Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin

- Parafia Brzeziny

Projekt obejmował stworzenie miejsca integracji w postaci wiaty oraz zagospodarowanie terenu po wyburzonych budynkach.

W imieniu społeczności Brzezin pragnę podziękować za zaangażowanie w urządzenie tego miejsca, które będzie służyć mieszkańcom i przejezdnym oraz cieszyć wszystkich swoim wyglądem. Będzie wizytówką miejscowości.

- W pierwszej kolejności dziękuję KOPALNI LAFARGE Radkowice w osobie dyrektora, pana Przemysława Podsiedlika

- Dziękuję Fundacji LafargeHolcim WSPÓLNIE na czele z panią Agnieszką Rafalską

- PARAFII BRZEZINY w osobie ks. Proboszcza Józefa Knapa

- MIASTU I GMINIE MORAWICA na czele z burmistrzem Marianem Burasem

- WSPÓLNOCIE LEŚNEJ w Nidzie z sołtysem Wiesławem Frankowiczem oraz Józefowi i Krzysztofowi Znojom

- Firmie Zakład Betoniarski CZESTER Czesław Ślusarczyk

- Firmie USŁUGI DŹWIGOWE Stefan Kaczor i Rafał Kaczor

- Firmie TARTAK-STOLARNIA Łukasz Kowalski

- Firmie MARDEX Mariusz Dyk

- Firmie Stolarnia Marek Praszkiewicz

- Firmie Stolarnia Józef Kuc

- Firmie ZIELONY PUNKT Paweł Machulski

- Firmie USŁUGI BRUKARSKIE Mateusz Kozak

- Firmie ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Wojciech Znój

- Firmie USŁUGI TRANSPORTOWE Zbigniew Kasperek

- Firmie USŁUGI TRANSPOROWE Marcin Frankowicz

- Kierownikowi Referatu Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica, pani Monice Malickiej

- Damianowi Woźniakowi – wiceprzewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Morawica

- oraz Marianowi Zegadło.

Dziękuję również wszystkim osobom ze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin na czele z Marianną Węgrzyn, Radzie Sołeckiej, Parafialnemu Zespołowi ,,Caritas”, Zespołowi ,,Brzezinianki” oraz innym mieszkańcom, którzy poświęcili wiele godzin pracy społecznej na rzecz projektu."

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali dzisiejszego wydarzenia i podkreślali jego wagę dla przyszłych pokoleń, które będą mogły uczyć się od obecnych mieszkańców patriotyzmu.

Dopełnieniem uroczystości było odegranie melodii Cisza.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365