Pamiętamy...

Pierwszego września br. minęła siedemdziesiąta pierwsza rocznica agresji Niemiec wobec Polski dająca początek II wojnie światowej. Siedemnastego września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granice II RP wypełniając tym samym zobowiązanie zawarte w tajnym protokole, który stanowi dodatek do paktu Ribbentrop-Mołotow. Opuszczone przez sojuszników, osamotnione, będące w trakcie mobilizacji Wojsko Polskie bohatersko stawiało opór obu najeźdźcą starając się wykonać niewykonalny rozkaz obrony integralności państwa. Do rangi symboli waleczności urosła obrona Westerplatte, obrona Helu, bitwa nad Bzurą (armie "Poznań" i "Pomorze"), bezprecedensowa obrona Wizny przez batalion forteczny kpt. Władysława Ranigisa - nazywana polskimi Termopilami, obrona Warszawy i kończąca kampanię 1939 roku zwycięska bitwa pod Kockiem stoczona przez Samodzielną Grupę Operacyjną "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga.

20 września 2010 r. uczniowie  Zespołu Szkól im. Jana Pawła II  pod kierunkiem p. Beaty Podgajnej i p. Grażyny Andrzejewskiej  przygotowali i wzięli udział w  uroczystym apelu poświęconym 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Słowo wstępne wygłosiła p. Beata Podgajna. W uroczystości uczestniczył dyrektor szkoły p. Dariusz Pabian, grono pedagogiczne i uczniowie.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365