Patron strażaków w naszym kościele

W poniedziałek 24 kwietnia 2017 r. odbyła się XXX „Herbata z aureolą”, patronował jej św. Florian. Młodzi zastanawiali się nad mocą żywiołów i pokonywaniem lęku dzięki wierze.

3 maja 2017 r. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nasza parafia w pełni otrzymała kolejnego patrona – Świętego Floriana. Jego relikwie zostały wprowadzone przez Ks. Tomasza Kamińskiego, kapelana Straży Pożarnej w Warszawie na mszy św. o godz. 10.00. Są one umieszczone w relikwiarzu ufundowanym przez strażaków z OSP z Brzezin, Nidy i Kowali.

Święty Florian oddał swe życie za Chrystusa 4 maja 304 roku. Jako prawdziwy chrześcijanin zaświadczył o swej wierze. A my, czy potrafilibyśmy dziś narazić się na cierpienie w obronie Chrystusa? Może łatwiej zataić prawdę i żyć ułudą wiary. Bierzmy za przykład świętego Floriana i starajmy się mu, choć w małej części, dorównać. Niech Jego wstawiennictwo ustrzeże nas od klęsk żywiołów w życiu doczesnym i od męki w ogniu piekielnym. Prośmy go o przezwyciężenie lęku i zaufanie Zmartwychwstałemu Jezusowi.

/KP/

Herbata z aureolą

Wprowadzenie Relikwii

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365