Po uroczystościach - podziękowania

W sobotę 4 listopada 2022 r. odbyło się na plebanii spotkanie podsumowujące uroczystości związane z rekoronacją i poświęceniem nowych szat na wizerunku Królowej Wszystkich Świętych. Było ono okazją do obejrzenia relacji fotograficznej z wszystkich dni oraz omówienia różnych ciekawostek.

Tego dnia przy kościele został posadzony dąb, który będzie pamiątką uroczystości. Drzewko otrzymało imię Gabriel.

Nigdy za mało wdzięczności, więc dziękujemy:

- Księdzu Biskupowi Janowi za dokonanie rekoronacji obrazu Królowej Wszystkich Świętych i poświęcenia nowych szat,

- Księdzu Biskupowi Andrzejowi za wprowadzenie relikwii św. Krescencjusza, Zenona i Towarzyszy,

- kapłanom i osobom życia konsekrowanego za obecność i włączenie się w uroczystości,

- księdzu Mariuszowi i pani katechetce za przygotowanie młodzieży oraz czuwanie nad uroczystościami,

- Scholi Parafialnej im. Św. Stanisława Kostki z Brzezin, Scholi Angelo z Piotrkowic i chórowi parafialnemu za oprawę muzyczną uroczystości,

- ministrantom za służbę przy ołtarzu,

- druhom strażakom za obecność i pomoc w sprawach organizacyjnych,

- pocztom sztandarowym obecnym na uroczystości,

- członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich, członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin, członkom Rady Sołeckiej, Kołom Różańcowym,

- osobom zaangażowanym w posługę w trakcie liturgii (czytania, modlitwy, dary, korony) i procesji (asysta, obrazy świętych, różaniec),

- osobom, które włączyły się w prace porządkowe, dekoracyjne, organizacyjne,

- osobom, które pomogły w przygotowaniu poczęstunku,

- osobom, które wykonały bezpieczne gabloty na relikwie,

- osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i rozprowadzanie cegiełek: woreczków z lawendą, miodów, magnesów, kalendarzy,

- osobom utrwalającym (fotografowie i kamerzyści) i transmitującym uroczystość,

- osobom, które pomogły przywieźć z Gdańska i umieścić w ołtarzu obraz Matki Bożej,

- pracowni „Drapikowski Studio” za wykonanie nowych szat i koron dla Matki Bożej i Pana Jezusa,

- osobom, które ofiarowały swoje modlitwy, wyrzeczenia, poświęcenia, różnorakie dary, fundusze, aby mogły powstać nowe szaty i korony,

- ks. proboszczowi Józefowi za inicjatywę i wytrwałość w tym wielkim dziele, które będzie dla kolejnych pokoleń pamiątką po naszej wdzięczności Panu Bogu i Matce Najświętszej,

- oraz wszystkim, którzy choć w najdrobniejszy sposób pomogli, by ta uroczystość się odbyła.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365