Po walnym zebraniu

Dnia 11 marca 2012 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Przybyło na nie 29 członków stowarzyszenia oraz wójt gminy Morawica Marian Buras.

Głównymi punktami porządku zebrania były: sprawozdanie merytoryczne (zaprezentowane przez wiceprezesa Grzegorza Burasa) oraz sprawozdanie finansowe (zaprezentowane przez skarbnika Teresę Kaczor) z działalności stowarzyszenia za rok 2011. Zostały one zatwierdzone bez głosu sprzeciwu. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności stowarzyszenia i wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium. Zebrane osoby przyznały je jednomyślnie.

Jednym z kolejnym punktów zebrania było przyjęcie uchwały o nadaniu tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Adamowi Żarnowskiemu. W jej uzasadnieniu można przeczytać:
"Adam Żarnowski jest osobą blisko związaną z Brzezinami. Mieszkał tu w latach 30. XX w. Jego ojciec, zasłużony legionista i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, był właścicielem dworu w Brzezinach. Pan Adam działał podczas wojny na tych terenach jako żołnierz AK. Po wojnie musiał wyjechać z kraju. Przebywał 20 lat na obczyźnie. Po powrocie zamieszkał w Warszawie. Nadal jest pełnym energii człowiekiem, chociaż dobiega dziewięćdziesiątki. Utrzymuje kontakty ze znajomymi z zagranicy, wśród których promuje naszą miejscowość. Po wielu latach przybył do Brzezin na zaproszenie Stowarzyszenia z okazji nadania imienia jego ojca jednej z ulic na Podlesiu. Odtąd utrzymuje kontakty ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Brzezin i Podwola, którego jest wielkim sympatykiem i przyjacielem. Wsparł finansowo wydanie książki o Brzezinach."

Na wniosek Damiana Zegadło została także przyjęta uchwała o nadaniu imienia ks. Augusta Żołątkowskiego placowi rekreacyjno-sportowemu w Brzezinach. Na temat zasłużonego dla społeczności lokalnej kapłana można dowiedzieć się z zakładki "Ludzie stąd".

Ostatnią część spotkania stanowiło wręczenie zaległych legitymacji członkostwa oraz wolne wnioski. Głos zabrał m.in. wójt Marian Buras. Pogratulował członkom stowarzyszenia podjętych dotąd inicjatyw i życzył powodzenia w kolejnych. Oświadczył również, że Gmina Morawica jest dumna z mieszkańców, którzy wolontaryjnie działają na rzecz środowiska lokalnego i chętnie będzie pomagać w kolejnych akcjach.

Na walnym zebraniu do stowarzyszenia wstąpiła nowa osoba - Zofia Baranowska. Tego dnia został również zatwierdzony Program pracy na rok 2012:

1. Renowacja nagrobków - kwiecień-październik 2012
2. Konkurs Fotograficzny - maj-lipiec 2012
3. Festyn rodzinny z turniejem sołtysów - 20 maja 2012
4. Szlakami historii: wycieczka - czerwiec 2012
5. Plener malarski w Brzezinach - lipiec 2012
6. Brzeziński Piknik Artystyczny i Bieg o Laur Brzezin - 22 lipca 2012
7. Wystawa fotografii ślubnej - 15 sierpnia 2012
8. Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach - 31 października, 1-2 listopada 2012
9. Prowadzenie Punktu Przedszkolnego - cały rok
10. Współpraca z miejscowościami o nazwie Brzeziny - cały rok
11. Cykliczne spotkania "Brzezińskie Rody" - cały rok
12. Prowadzenie strony internetowej - cały rok
13. Opieka nad odnowionymi grobami - cały rok
14. Wydanie 2 numerów Biuletynu "Brzezina" - maj, listopad

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365