Polskę tworzymy my!

W Święto Niepodległości 11 listopada 2021 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin zorganizowało w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach spotkanie promocyjne książki „Historia życiem pisana. Brzezińskie rody” oraz Patriotyczne Pieśniobranie.

Wydarzenie poprowadzili autorzy publikacji, Marianna Węgrzyn i Damian Zegadło. W pierwszej części przybliżyli historię powstania dwóch części książki, w której zostało opisane 17 rodów brzezińskich. Zaprezentowali różne działania stowarzyszenia, które pomogły w zbieraniu informacji genealogicznych. Przedstawiona została jako przykładowa historia rodziny Pędzików, opisanych w drugiej części publikacji. Na prezentacji pokazano część zebranych fotografii z ponad 300 umieszczonych na stronicach książek.

O walorach książki i wartości lokalnych badań genealogicznych wypowiedziała się Kornelia Major, prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego. W ciepłych słowach zwróciła się także z gratulacjami do autorów książki. W podobnym tonie wypowiedział się także Marian Buras, burmistrz Miasta i Gminy Morawica, która partycypowała w znacznej części kosztów publikacji. Ze słowami gratulacji do autorów zwrócili się także ks. Józef Knap, proboszcz parafii Brzeziny, Krzysztof Kubicki, dyrektor Szkoły Podstawowej, Aleksandra Głodek, dyrektor Akademii Przedszkolaka, Renata Posłowska, sołtys Kowali oraz Lidia Świeboda-Toborek, psycholog.

W drugiej części spotkania licznie zebrani goście zostali zaproszeni do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Przewodniczyły temu zespoły ludowe Brzezinianki oraz Nidzianecki przy akompaniamencie Tomasza Korbana, a także Andrzej Wieczorek.

Pod koniec wydarzenia został krótko zaprezentowany mini projekt „Odszukaj Patriotę”.

Autorzy książki składają serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym na uroczystość oraz osobom, które przyczyniły się wydania dwóch części publikacji.

/KP/

Video z wydarzenia

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365