Poszukiwany konserwator nagrobków

W dniach 30 października i 1 listopada 2010 roku została przeprowadzona II Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. Za zebrane pieniądze Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Komitet Odnowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach pragnie sfinansować prace renowatorskie przy zabytkowych nagrobkach:

- Antoniego Rabieja z 1918 r.
- Stanisława Malickiego z 1912 r.
- Tomasza Rabieja z 1886 r.
- Jana i Magdaleny Makowskich z 1917 r.

- krzyża żeliwnego z końca XIX w.

SPBiP oraz KOKPwB poszukuje wykonawcy owych prac. Chętni proszeni są o przygotowanie ogólnego planu prac oraz przewidzianego kosztorysu. Wybór wykonawcy zostanie dokonany na podstawie analizy zgłoszonych ofert (cena, doświadczenie i profesjonalizm). Prosimy o odpowiedź do końca kwietnia 2011.

Kontakt: Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola Brzeziny, ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica; e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com; tel. 505 862 023

https://www.brzeziny.org.pl/galeria/83/min/23.jpg
logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365