Powstanie Stowarzyszenia

27 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, która widziała potrzebę powołania stowarzyszenia mieszkańców Brzezin i Podwola. Zebranie założycielskie miało miejsce 10 lutego w Zespole Szkół w Brzezinach. Trzydziestu czterech obecnych członków założycieli podjęło uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola.

Uchwalono również Statut i wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Komitet Założycielski (Janusz Wojtyś, Monika Malicka, Damian Zegadło, Zygmunt Pisarek, Paweł Machulski i Wiesława Domańska) zajął się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do zarejestrowania stowarzyszenia.

17 września 2008 r. Sąd Rejonowy w Kielcach wydał decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Odtąd datuje się jego istnienie i działalność.

Lista członków założycieli Stowarzyszenia
1. Janusz Wojtyś
2. Mieczysław Korban
3. Leszek Engel
4. Marcin Wojtyś
5. Lidia Stachura
6. Barbara Kanarek
7. Alicja Zawadzka
8. Małgorzata Zegadło
9. Aneta Armańska
10. Bogumiła Wojtyś
11. Danuta Malicka
12. Antonina Podsiadło
13. Marzena Kochan
14. Małgorzata Dziewięcka
15. Waldemar Dziewięcki
16. Wanda Domagała
17. Marian Domagała
18. Grażyna Lach
19.Teresa Buras
20. Bogdan Czupryński
21. Zygmunt Pisarek
22. Teresa Kaczor
23. Bogdan Kaczor
24. Marianna Węgrzyn
25. Katarzyna Sołtys
26. Agnieszka Machulska
27. Monika Malicka
28. Wioletta Januszek
29. Krystyna Łataś
30. Wiesława Domańska
31. Paweł Machulski
32. Andrzej Malicki
33. Damian Zegadło
34. Grzegorz Buras

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365