Przekazuję ci klucze kościoła

W niedzielę 3 listopada 2013 roku na uroczystej sumie odbyło się wprowadzenie nowego Proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach - Księdza Józefa Knapa mianowanego przez Biskupa Kieleckiego.

Dekret Ks. Biskupa Kazimierza Ryczana:

Czcigodny Ksiądz Kanonik Józef Knap

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych mianuję Księdza proboszczem Parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach. Proboszcz jest własnym pasterzem parafii podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest on do wykonywania dla tej wspólnoty zadania nauczania, uświęcania i pasterzowania przy współpracy innych prezbiterów, diakonów oraz świeckich. (…) Od momentu kanonicznego objęcia parafii posiada Ksiądz władzę błogosławienia związków małżeńskich w nowej parafii. Na czekającą pracę udzielam Księdzu Proboszczowi pasterskiego błogosławieństwa.

Kazimierz Ryczan, Biskup Kielecki

Nowego Duszpasterza z plebanii prowadzili księża, reprezentacje straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, chóru. Po ucałowaniu ołtarza odbyły się obrzędy wprowadzenia Proboszcza, które poprowadził ks. Andrzej Kaszycki, kanclerz Kurii Kieleckiej. Uroczyście przekazał mu także klucze do kościoła. 

"Na mocy upoważnienia i polecenia Pasterza Diecezji Kieleckiej Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana, który wszystkich serdecznie pozdrawia, wprowadzam ci w obowiązki proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach i uroczyście oświadczam, że odtąd otrzymujesz w tej parafii władzę jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Oddaję twojej troskliwości duchowe dobra wiernych, przypominając ci, że kiedyś będziesz za nich odpowiadał na Sądzie Bożym. Staraj się więc tak im służyć, abyś mógł spokojnie stanąć przed Bogiem – sędzią sprawiedliwym. Polecam również twojej opiece stan materialny tej parafii, abyś go z własnej winy w niczym nie uszczuplił. Niech Pan błogosławi twoje wejście do świątyni tej wspólnoty parafialnej w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przekazuję ci klucze kościoła. Proszę, abyś otwierał tę świątynię wszystkim, którzy szukają Boga. Niech stanie się ona centrum życia parafialnego. Kieruj i zarządzaj parafią tak, jak zostało ci polecone jako niezmordowanemu pracownikowi winnicy Pańskiej"

Po zakończeniu oficjalnych obrzędów nowy ksiądz proboszcz został przywitany przez różne delegacje:

Dzieci:

(…) Modlitwami chcemy księdza wciąż wspomagać, słuchać też posłusznie i ze złem się zmagać. Rodzicom swym pomóc, a starszym usłużyć, by kiedyś na radość zbawionych zasłużyć. Tak wielu patronów w Brzezinach tu mamy, których w naszych troskach często wspominamy. Świętego Józefa pokornie wzywamy i jego opieki nad księdzem czekamy.

Młodzież:

(…) Powierzamy się duchowemu przewodnictwu księdza proboszcza pamiętając, że najpiękniejszym darem jest winnica Pańska, w której możemy pracować na co dzień służąc Bogu i ludziom. Nasze powitanie zakończymy słowami bł. Jana Pawła II „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

Dorośli:

Księże Józefie, rozpoczynasz nowy etap życia w parafii Brzeziny. W dniu dzisiejszym jako przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej pragniemy Ciebie serdecznie powitać i życzyć Tobie, naszemu nowemu proboszczowi, błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego oraz opieki twego patrona św. Józefa i Matki Najświętszej na każdy dzień Twej posługi. (…) Szczęść Boże.

Wójt Gminy Morawica:

W imieniu samorządu lokalnego gminy Morawica pragnę serdecznie powitać księdza kanonika w naszej rodzinie samorządowej, jak również tutaj we wspólnocie parafialnej w Brzezinach. Pragnę życzyć dużo zdrowia, wytrwałości, satysfakcji z tej służby Panu Bogu i ludziom. Ze swej strony, jako wójt gminy Morawica, deklaruję wszelką pomoc jakbym był potrzebny w czasami trudniejszych sytuacjach. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny:

Czcigodny księże proboszczu, czcigodni księża, celebranci dzisiejszej Mszy Świętej. W imieniu samorządu gminy Sitkówka-Nowiny, chciałem również złożyć najserdeczniejsze życzenia, błogosławieństwa Bożego na nowej drodze działania. Myślę, że parafia Brzeziny zasługuje na dobrego kapłana i tak na pewno będzie. Ale też chciałem zwrócić się z prośbą, żeby też wspomnieć dobre czyny tych, którzy odeszli i jako kapłan mieć wrażliwość na potrzeby ludzi, których trzeba często wspierać w trudnych chwilach życia. Także życzę tej wytrwałości. Myślę, że współpraca na tej cząstce parafii sołectwo Kowala, Kowala Mała na pewno będzie w przyszłości widoczna(…) Szczęść Boże.

Przy Ołtarzu Pańskim tego uroczystego dnia ofiarę sprawowało 5 księży. Oprawę liturgiczną przygotowały dzieci ze szkoły w Brzezinach, schola oraz chór parafialny. Wierni licznie przybyli na tą szczególną eucharystię. Ksiądz Proboszcz Józef był tym faktem bardzo zadowolony.

Jestem w takiej trudności, bo właściwie nigdy nie brałem pożyczki. Tymczasem dzisiaj czuję się tak jakbym zaciągnął wielki kredyt zaufania, który będę musiał spłacać przez wiele lat. Jeszcze nic nie zrobiłem właściwie a już spotykam się z tak wielkim szacunkiem i życzliwością. Modlę się, by tego zaufania nie zawieźć. Modlę się by swoją osobą nie przesłaniać Chrystusa. Modlę się, by troszcząc się o sprawy materialne, doczesne nie zaniedbywać tych duchowych nadprzyrodzonych, zbawienia dusz ludzkich. Papież Benedykt XVI przebywając w Polsce mówił do kapłanów; „Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego”. Pragnąłbym, aby te słowa stały się programem mojego pasterzowania tutaj. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy tak licznie przybyli na to spotkanie, na tę Eucharystię, na tę naszą modlitwę. Dziękuję Wam drodzy parafianie. Bóg zapłać mojemu poprzednikowi księdzu Janowi Pragnącemu, który w takiej kondycji pozostawia tę parafię. (…) Chciałbym zakończyć to moje podziękowanie pieśnią, która niech się stanie dla nas dzisiaj modlitwą: „Z obłoków niebieskich Królowo Wszystkich Świętych/ Łaskami obdarz nas prosimy Cię/ Oręduj za nami Niebiańska Pani/ Bądź z nami, bądź z nami w każdy czas/ Mario Wniebowzięta, Królowo Wszystkich Świętych/ Świętości naucz nas prosimy Cię/ Oręduj za nami Niebiańska Pani/ Bądź z nami, bądź z nami w każdy czas/ Matko Czekająca, Królowo Wszystkich Świętych/ Do Domu wrócić daj prosimy Cię/ Oręduj za nami Niebiańska Pani/ Bądź z nami, bądź z nami w każdy czas/ Dusz w Czyśćcu Ratunku, Królowo Wszystkich Świętych/ Po śmierci po nas wyjdź prosimy Cię/ Oręduj za nami Niebiańska Pani/ Bądź z nami, bądź z nami w każdy czas/ W chwale wiekuistej, Królowo Wszystkich Świętych/ Twarz Boga ujrzeć daj prosimy Cię/ Oręduj za nami Niebiańska Pani/ Bądź z nami, bądź z nami w każdy czas.”

Życzymy naszemu nowemu proboszczowi wielu łask Bożych i dobrych chwil w parafii Brzeziny.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365