To właśnie dzięki niej stoję przed wami… żywy

W niedzielę 22 listopada 2015 roku Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w roku jubileuszu 575-lecia Parafii oraz w Roku Życia Konsekrowanego do Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach o. Jakub Zawadzki, cysters wprowadził relikwie pierwszego stopnia bł. Franciszki Siedliskiej.

Do uroczystości Parafia przygotowywała się przez 9-cio dniową nowennę. 18 listopada zostało zorganizowane cykliczne spotkanie „Herbata z aureolą”, któremu tym razem patronowała bł. Franciszka. Podczas niego młodzi przy stolikach kawiarnianych dyskutowali na tematy związane z rodziną. Później poznali opinię patronki na te same tematy. Spotkanie zakończyło się modlitwą w intencji Światowych Dni Młodzieży oraz tortem z okazji I-rocznicy „Herbaty z aureolą”.

Podczas niedzielnej uroczystości homilię głosił o. Jakub Zawadzki pochodzący z Brzezin. Mówił m.in. „(…) Niedoścignionym przykładem konkretnej miłości do innych jest błogosławiona Matka Franciszka Siedliska. Osoba głęboko zjednoczona z Bogiem. Wiele godzin poświęcała na modlitwę. Ale to nie wszystko. Ona wyszła do ubogich, do bezdomnych, do chorych, do dzieci, do rodzin. Ona wypełniała słowa Chrystusa. ‘Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali’ (J 13, 35). Oto błogosławiona Franciszka Siedliska, Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, córka Mazowsza, założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny. Pośród wszystkich przeciwności swoich czasów, naznaczona krzyżem wielorakiego cierpienia, kroczyła niestrudzenie drogą wiary żywej, która wzbudza nadzieję i działa przez miłość, przez tę miłość, którą Bóg świat umiłował. (…)I może kogoś zdziwić, że cysters wprowadza dziś relikwie nazaretanki. Ale to właśnie dzięki niej stoję przed wami… żywy. Gdy urodziłem się lekarze nie dawali szans na długie życie. Gdybym przeżył 24 godziny to już miał być cud. W szpitalu posługiwały wtedy także nazaretanki. I wtedy jedna z nich dała mojej mamie obrazek sługi Bożej Franciszki Siedliskiej. Mama prosiła by wstawiała się u Boga za mną i wybłagała dar życia. I żyję. Żyję, by świadczyć, że u Boga wszystko jest możliwe. U Boga, który jest królem.(…)”.

Relikwiarz nowej patronki został ufundowany przez jedną z rodzin z parafii. Został on umieszczony na przygotowanym na ten dzień ołtarzu. Oprawę liturgii podczas mszy św. z wprowadzeniem relikwii prowadziła schola parafialna i uczniowie ZS w Brzezinach, natomiast w trakcie ucałowania relikwii podczas sumy koncertował chór parafialny. W uroczystości w Brzezinach uczestniczyły Siostry Nazaretanki z Kielc, które pomogły w sprowadzeniu relikwii.

 „Mój Królu, mój Panie, komu mogłabym zaufać, jeśli nie Tobie” powiedziała bł. Franciszka. Niech przykład życia tej Oblubienicy Króla przynagli nas do ufnego i pełnego oddania się woli Stwórcy.

Błogosławiona Franciszko Siedliska módl się za nami!

/KP/

Herbata z aureolą

Wprowadzenie relikwii

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365