Walne Zebranie Stowarzyszenia

W sobotę 8 marca b.r. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Otworzyła je prezes Marianna Węgrzyn, która przywitała zebranych i zapoznała z celem spotkania. Wśród obecnych na sali był wójt Gminy Morawica Marian Buras. Do prowadzenia zebrania zaproponowano Anetę Zelis, a na protokolanta Katarzynę Sołtys. Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy wysłuchali sprawozdań: merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2013. Komisja Rewizyjna zaakceptowała przedstawione sprawozdania, które zostały następnie przyjęte uchwałami. Jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium. W ten sposób zamknięty został szósty rok działalności SPBiP.

W dalszej części zebrania zatwierdzono zaproponowany plan pracy na rok 2014. Uchwalono również poprawki w Statucie, konieczne ze względu na zmianę adresu siedziby Stowarzyszenia i rozszerzenie jego działalności o prowadzenie świetlicy wiejskiej. Ostatnia z uchwał dotyczyła wniosku Zarządu o przyjęcie w szeregi Stowarzyszenia Członka Honorowego – wójta Mariana Burasa. W uzasadnieniu napisano: Pan Marian Buras miał znaczący wkład w powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Od początku był jego sympatykiem i przyjacielem. Jako wójt gminy wspierał jego inicjatywy od strony finansowej i patronował wielu jego działaniom. Oddanie pana Mariana Burasa swojej „Małej Ojczyźnie” było zawsze dla władz i członków Stowarzyszenia przykładem i inspiracją. Doceniamy to, że dba o rozwój Gminy i poszczególnych sołectw, a wśród nich Brzezin i Podwola. Przyjęto również dwie nowe osoby do Stowarzyszenia, a na koniec wręczono zaległe legitymacje członkowskie. Na tym zakończona została część oficjalna spotkania.

Druga część poświęcona była uczczeniu Międzynarodowego Dnia Kobiet. Panowie należący do Stowarzyszenia sprawili paniom miłą niespodziankę. Były życzenia, kwiaty, ciasto i kawa oraz lampka wina. Dalsza część wieczoru upłynęła w miłej atmosferze w przytulnych wnętrzach Świetlicy Wiejskiej.

 

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365