Walne Zebranie Stowarzyszenia

W niedzielne popołudnie 7 marca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podowola. Gościem specjalnym był Wójt Gminy Morawica Marian Buras.

Po stwierdzeniu quorum i wyborze Przewodniczącej zebrania nastąpiło sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia. Prezes SPBiP Janusz Wojtyś przypomniał takie działania jak wydanie i promocja książki "W cieniu krzyży, w cieniu brzóz", Festyn Rodzinny, nadanie jednej z ulic w Brzezinach nazwy pułkownika Żarnowskiego, Piknik Artystystyczny, Kwestę na rzecz Cmentarza, Konkurs na Świąteczne Oświetlenie Domu, utworzenie strony internetowej, nawiązanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Brzezin (A. Rabiej, A. Żarnowski, J. Meller) oraz przygotowanie do wydania tomiku poezji "Stan duszy". Następnie Skarbnik Stowarzyszenia Teresa Kaczor zaprezentowała sprawozdanie finansowe, po czym został przegłosowany wniosek o przyznanie Pani Danieli Kowalskiej Honorowego Członkostwa za zasługi na rzecz Stowarzyszenia oraz całej Gminy Morawica.

Kolejnym etapem zebrania było udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2009 oraz wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podczas głosowania okazało się, że nie nastąpią w nich żadne zmiany personalne.

Na koniec spotkania Pan Wójt pogratulował członkom Stowarzyszenia pionierskiej  na terenie naszej gminy oraz bardzo owocnej działalności, a Prezes zaprosił wszystkich na mały poczęstunek.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365