„Wielki Pontyfikat” Blask Świętości

W kwietniu 2011r. został ogłoszony konkurs na najciekawszy album o Ojcu Świętym. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum. Uczniowie wybierali dziedzinę apostolskiej działalności papieża i wokół niej koncentrowali swoją uwagę, zbierając materiały do swoich prac. Finał konkursu przewidziany został na 19 maja 2011 r. Dzieci  i młodzież posługę papieską przedstawiły w formie plastycznej, którą wykonali różnymi technikami. Pod kierunkiem p. Agaty Kurdek z tych  prac przygotowywany jest album, który będzie pamiątką dla przyszłych pokoleń uczniów.

Również na lekcjach języka polskiego pod kierunkiem p. Katarzyny Telki uczniowie zgłębiali literaturę Karola Wojtyły. Mogli też zaprezentować swoje umiejętności literackie i własne refleksje na temat osoby Patrona w konkursie literackim na list pod nazwą „Kim dla mnie jesteś Ojcze Święty?”.

Pontyfikatowi Jana Pawła II poświęcone zostały również lekcje religii w poszczególnych klasach. Pani katechetka Katarzyna Gruszczyńska przeprowadziła konkurs wiedzowy, celem którego była:

- Popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II;
- Pogłębianie znajomości nauczania Jana Pawła II i przesłania Jego pontyfikatu;
- Kształtowanie postawy szacunku i uznania oraz pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II;
- Przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II;

Tegoroczne hasło konkursu brzmiało: „Jan Paweł II – BLASK ŚWIĘTOŚCI”.

Na zbiórkach pod czujnym okiem druhny Jolanty Janic, Beaty Łabęckiej i druha Krzysztofa Kubickiego zuchy i harcerze wspominali postać Ojca Świętego i jego pielgrzymki do Polski. Efektem tych rozważań było przygotowanie gazetki , która została umieszczona na korytarzu szkolnym.

Pani bibliotekarka przygotowała też wystawę książek związanych z życiem i twórczością JP II, oraz albumów ze zdjęciami. Dzięki wsparciu dyrektora szkoły zostały zakupione nowe pozycje książkowe o naszym Patronie.

1 maja 2011r. w Watykanie Ojciec Św. Benedykt XVI wyniósł na ołtarze naszego Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II. Społeczność naszej szkoły przyłączyła się do projektu edukacyjnego ogłoszonego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty pt. ,,Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II” -  jak podkreśliła pani kurator; dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia i zaznaczenia ponadczasowych wartości wypływających z nauk Ojca Świętego.

Dla uczczenia beatyfikacji Papieża Polaka uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach 29 maja o godzinie 12.00 dokonała uroczystego posadzenia ,,Jodły Papieskiej”, która stała się żywym pomnikiem upamiętniającym ten szczególny dzień obecnego stulecia. Uroczystości odbyły się w ramach projektu edukacyjnego „Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II” i rozpoczęły się pod pomnikiem Patrona, gdzie zebrała się cała społeczność szkolna na czele z p. dyrektorem,  nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Na czele staną poczet wraz z zuchami i harcerzami, którzy pełnili honorową wartę przy popiersiu patrona. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Patrona przez delegację szkolną na czele z p. dyrektorem. Zanim nastąpiło uroczyste posadzenie jodły zuchy i harcerze pod kierunkiem p. Beaty Łabęckiej zaprezentowały program artystyczny pt. „Wielki Pontyfikat” Blask Świętości poświęcony naszemu Ojcu Świętemu. Przedstawili oni drogę duchową Karola Wojtyły z Wadowic poprzez Kraków do Rzymu. Przypomnieli drogę Jana Pawła II do beatyfikacji. Słowo wstępne do uczniów wygłosił Dyrektor szkoły p. Dariusz Pabian: „Przeżywamy dzisiaj szczególną uroczystość w związku z beatyfikacją Jana Pawła II. To szczególne wydarzenie w naszym obecnym stuleciu. Sadzimy jodłę, która w swej symbolice nawiązuje do Puszczy Jodłowej i do przyrody tak umiłowanej przez naszego wielkiego rodaka.” Dyrektor razem z nauczycielami i uczniami posadził jodłę, która została ogrodzona specjalnym płotkiem z umieszczoną obok tabliczką.

Na uroczystościach beatyfikacyjnych na Placu św. Piotra naszą szkołę oraz całą parafię Brzeziny reprezentował ksiądz prefekt Rafał Nowiński, który zawiózł do Rzymu nasze modlitwy i prywatne intencje. Wśród uczestników pielgrzymki znalazła się też nauczycielka naszej szkoły p. Małgorzata Zegadło oraz jej absolwenci. Z inicjatywy p. Damiana Zegadło został zakupiony portret Błogosławionego już Jana Pawła II, który stał się darem absolwentów uczestniczących w  Beatyfikacji Ojca Świętego 1 maja 2011 roku w Rzymie dla naszej szkoły. Pamiątkę podpisali ks. Rafał Nowiński, Marcin Wojtyś, Ryszard Zegadło, Małgorzata Zegadło, Damian Zegadło, Marianna Kubicka, Stanisław Kubicki, Eugenia Szewczyk, Andrzej Barycki, Anna Lach, Alicja Zawadzka, Marianna Kuta. Dziękujemy za pamięć.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowanie p. Dariuszowi Gawiorowi za wykonanie płotka do ogrodzenie Jodły Papieskiej.

Beata Łabęcka

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365