Witaj, święta ponad “święte świętych”

W sobotni wieczór 29 października 2022 r. w brzezińskiej świątyni zebrali się wierni, by uczestniczyć w nabożeństwie ku czci Matki Bożej.

Homilię wygłosił ks. wikariusz Mariusz Kałka. Po niej odbył się piękny śpiew Akatystu ku czci Bogurodzicy. Jest to starodawny hymn wykonywany na stojąco. Składa się z 24 zwrotek, zaczynających się od kolejnych liter alfabetu. Treść pieśni koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego j Jego Kościoła.

Po wykonaniu hymnu odbyło się okadzenie obrazu Matki Bożej w starych szatach w ołtarzu głównym  i zasłonięcie wizerunku. Nabożeństwo stało się piękną i wzruszającą okazją do wdzięczności Maryi za jej opiekę i orędownictwo.

Śpiew poprowadziły połączone schole z Piotrkowic i Brzezin.

/KP/

fot. A. Łyżwa

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365