Wspólnie ocalmy od zapomnienia

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, które od chwili powstania stara się w różny sposób ocalać i przywracać przeszłość, organizuje obecnie Izbę Regionalną w Brzezinach. Powstaje ona w jednym z pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej. Mamy świadomość, że w wielu domach, w komórkach i na strychach, kryją się pamiątki minionych czasów. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie starych przedmiotów, sprzętów, artykułów gospodarstwa domowego, dokumentów i fotografii, obrazujących życie naszej miejscowości w dawnych czasach. Przedmioty te wcześniej czy później mogą być wyrzucone czy zniszczone. W naszej Izbie znajdą godne miejsce, a młode pokolenia będą mogły dzięki temu poznawać życie dawnej wsi, życie swoich przodków.

Członkowie Stowarzyszenia zgromadzili już nieco eksponatów. Są wśród nich święte obrazy, kołowrotek, niecka, sierp, maglownica, masielnica, chodnik, zapaska, wrzeciona, zgrzebła, lampa naftowa, dzieła twórców regionalnych i inne. Na pewno wiele jeszcze przedmiotów kryje się w naszych domach. Przyjmiemy każdą rzecz, która pochodzi z dawnych czasów. Wszystkie eksponaty zostaną spisane w specjalnym katalogu wraz z nazwiskami ofiarodawców.

Eksponaty można przekazywać do członków Zarządu Stowarzyszenia lub bezpośrednio do świetlicy w godzinach jej otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek 14.30-17.30.

 

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365