Wspominając zmarłego proboszcza

"Dałeś mi Panie kęs istnienia..." - pod takim tytułem 24 września 2017 roku odbyła się w kościele brzezińskim I Wieczornica im. ks. Jana Pragnącego.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w intencji śp. proboszcza z okazji jego 70-tych urodzin. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na ufundowanie tablicy pamiątkowej zmarłego proboszcza. Po mszy świętej parafianie zorganizowali część artystyczną składającą się z dwóch części: Hiob i Jan. W pierwszej z nich odbyła się inscenizacja jednej z ulubionych przez ks. Pragnącego ksiąg Pisma Świętego. Losy Hioba przeplatane były obrazami współczesności, śpiewem, tańcem i recytacją.

Następnie odtworzony głos ks. Jana Pragnącego rozpoczął kolejną część spotkania. Usłyszane słowa "Dałeś mi Panie kęs istnienia..." rozpoczynały mowę pożegnalną ks. proboszcza w ostatnią niedzielę posługi w Brzezinach w dniu 6 października 2013 roku. Część zatytułowana "Jan" pełna była wspomnień. Zebrani obejrzeli pokaz fotografii z życia ks. Jana: z domu rodzinnego, seminarium, wojska oraz życia kapłańskiego. Swoimi wspomnieniami podzielili się m.in. Burmistrz Morawicy Marian Buras, ks. Czesław Krzyszkowski, s. Klara Machulska. Wypowiedzi przeplatane były ulubionymi pieśniami ks. Jana. Spotkanie zakończył ks. proboszcz Józef Knap, który podziękował za żywą pamięć o swoim poprzedniku. Następnie organizatorzy i goście (m.in. siostry księdza Jana) udali się na mały poczęstunek do świetlicy wiejskiej.

Jak powiedział prowadzący rozpoczynając wieczornicę: "spotkanie nie ma być hołdem pochwalnym ks. Jana, bo tego pewnie sam, by nie chciał. Ma być jednak okazją do wspólnego spotkania, do rozważania oraz wspominania. Niech będzie to spotkanie w modlitewnym skupieniu. Pamiętajmy także, by nad smutkiem i nostalgią górę wzięła wiara i nadzieja. (...) To spotkanie, które, mamy nadzieję, będzie wydarzeniem cyklicznym, niech będzie Jego żywym pomnikiem w naszej parafii. Tak wiele chciał nam przekazać, tak wiele spraw, tematów było mu bliskich. Pomysłów więc na pewno nam nie zabraknie."

Organizatorami spotkania były Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Schola Parafialna, Parafialny Zespół Caritas, Pismo Parafialne SANCTUS. W wieczornicę zaangażowali się także Adam Meks, Tomasz Kiniorski, s. Klara Machulska, Paulina Pietryka, Maria Kasperek, Zosia Mazur, Wojciech Kołodziej, dzieci ze Szkoły Tańca „Dance Design” i wielu innych.

"Pan dał, Pan wziął. Niech Imię Pańskie będzie błogosławione."

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365