Wybory sołtysa

W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich – Wójt Gminy Morawica informuje, że w dniu 01 lutego 2015 r. (niedziela) o godz. 13:15 w budynku remizy OSP odbędzie się zebranie mieszkańców wsi BRZEZINY w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Dla prawomocności zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

O ile w wyznaczonym wyżej terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory będą przeprowadzone w II terminie w tym samym dniu o godz. 13:30 bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365