Wybory sołtysa Brzezin

W niedzielę 1 lutego o godz. 13.15 w remizie OSP w Brzezinach rozpoczęło się zebranie wiejskie poświęcone wyborom sołtysa i rady sołeckiej. Sala wypełniona była po brzegi, a według listy obecności znajdowało się na niej 196 osób. Zebranie prowadził wójt gminy Morawica Marian Buras. Po przedstawieniu porządku zebrania rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów na sołtysa. Było ich trzech: Grzegorz Buras, Mariusz Pańtak i Ryszard Znój. Głosowanie tajne przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Marianna Węgrzyn, Karina Szałas, Piotr Woźniczko, Krzysztof Korban, Michał Zegadło. Jednym głosem przewagi nad Grzegorzem Burasem zwyciężył Mariusz Pańtak, który został w ten sposób sołtysem miejscowości Brzeziny na najbliższe cztery lata. Do rady sołeckiej zgłoszono aż czternastu kandydatów. W drodze głosowania wybrani zostali: Tomasz Wieczorek, Marcin Frankowicz, Stanisław Nowak, Grzegorz Buras, Ryszard Znój, Waldemar Dziewięcki i Marzena Kochan.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy na rzecz miejscowości i jej mieszkańców.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365