Z życia Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola ma od grudnia 2013 r. pod opieką budynek świetlicy wiejskiej, który dzierżawi od Gminy Morawica. Nakładem pracy wielu członków został urządzony i wyposażony. Uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się 18 maja 2014 roku. W budynku Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie” mieści się obecnie siedziba Stowarzyszenia. Na piętrze została urządzona Izba Regionalna, gdzie zgromadzono dawne przedmioty codziennego użytku, meble, sprzęty gospodarskie oraz wytwory sztuki ludowej. W małym pokoiku spotyka się młodzież zrzeszona w duszpasterstwie parafialnym „Góra”. Największe pomieszczenie przeznaczone zostało na zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Wyposażono je ze środków pochodzących z programu PROW oraz małego grantu z Gminy Morawica w ramach projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezinach”. Duża sala na dole wykorzystywana jest jako miejsce spotkań, zebrań, zajęć oraz udostępniana na imprezy okolicznościowe i rodzinne dla maksymalnie 40 osób.

Od 1 marca do 20 grudnia 2014 roku odbywały się zajęcia dla dzieci w ramach świetlicy środowiskowej, finansowane przez Gminę Morawica. Uczestniczyło w nich 30 osób. Prowadzone były zajęcia plastyczne, matematyczne, teatralne, komputerowe, gry stolikowe i zabawy ruchowe. Uczestnicy mieli również zorganizowane dwie wycieczki, dwa wyjazdy do kina, andrzejki.

W ciągu pierwszego roku działalności świetlica była wykorzystywana wiele razy na:

- spotkania w ramach projektu międzypokoleniowego „Wehikuł Tradycji”

- zajęcia dla pań w ramach Klubu Rękodzieła

- zajęcia taneczne dla dzieci

- próby Zespołu „Brzezinianki”

- próby scholi parafialnej

- spotkania duszpasterstwa młodzieży „Góra”

- comiesięczne spotkania dla młodzieży „Herbata z aureolą”

- adwentowe spotkania „lektio divina”

- zebranie Stowarzyszenia i zebrania zarządu

- wieczór walentynkowy

- spotkanie grupy literackiej „Bocianie Gniazdo”

- Urodziny Żeromskiego

- pieśniobranie z okazji Święta Niepodległości

- wigilia Stowarzyszenia

Od 16 lutego b.r. odbywają się również zajęcia świetlicowe dla dzieci: plastyczne, matematyczne i język angielski. Cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż uczestnicy mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienia wykraczające poza programy szkolne. Oprócz tego trwają zajęcia Klubu Rękodzieła, odbywają się cykliczne spotkania: „Herbata z aureolą” (dla młodzieży), „Kawa na obłoku” (dla dorosłych), zajęcia taneczne dla dzieci. Zorganizowane zostały „walentynki”, Dzień Kobiet, wieczornica z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Sala wykorzystywana jest też na różne zebrania i spotkania.

Z pewnością można powiedzieć, że budynek Świetlicy Wiejskiej nie stoi pusty, ale tętni życiem i przydaje się społeczności lokalnej.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Zajęcia dla dzieci

Spotkania i imprezy okolicznościowe

Klub Rękodzieła "Tutorial"

Izba Regionalna

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365