Z życia świetlicy wiejskiej

W prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie” odbywają się różne zajęcia i spotkania dla dzieci oraz dorosłych.

Jak co roku działa świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, dotowana przez Miasto i Gminę Morawica w ramach zadania publicznego "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Brzezinach". W roku bieżącym odbywają się zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, terapia logopedyczna oraz nauka języka angielskiego. Uczestniczą dzieci z Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż uczestnicy mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienia wykraczające poza programy szkolne, a najmłodsi mają możliwość korygowania swoich mankamentów logopedycznych.

Oprócz tego odbywaja się zajęcia dla dorosłych – próby grupy teatralnej, zajęcia ruchowe dla pań, próby chóru parafialnego i scholi parafialnej, nauka gry na gitarze, próby zespołu „Brzezinianki”.

Pomieszczenia wykorzystywane są też na różne zebrania i spotkania, np. rady sołeckiej, zarządu i Walnego Zebrania stowarzyszenia, wigilię brzezińską, Dzień Seniora, Zaduszki Parafialne.

Z pewnością można powiedzieć, że budynek Świetlicy Wiejskiej służy społeczności lokalnej.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365